ผบช.ภ.6ตรวจเยี่ยมลูกน้องตำรวจสุโขทัย

วันที่ 28 มิ.. 65 เวลา 09.20 . พล...อัคราเดช พิมลศรี ผบช..6 และคณะ เดินทางมา สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย พบ ... อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รองผบก..จว.สุโขทัย ...เทพพนม ก๋งอุบล ผกก.สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย ตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม

จากนั้น เวลา 10.20 .พล...อัคราเดช และคณะเดินทางมาสภ.เมืองสุโขทัย  พบ พล...อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผบก..จว. สุโขทัย ...อภิปรัชญ์ พัฒนาดี รอง ผบก..จว.สุโขทัย ...ไพบูลย์  กาศอุดม ผกก.สภ.เมืองสุโขทัย ข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม

กระทั่งเวลา 11.30 . พล...อัคราเดช  และคณะ  เดินทางมาสภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย พบ ...ไสว ครุธผาสุข รอง ผบก..จว. สุโขทัยพ...บุญเสริม สิทธิถาวร ผกก.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัยพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม

ในโอกาสนี้ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ต่อมา เวลา 14.20 .พล...อัคราเดช  และคณะเดินทางมา สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย  พบ ...ไสว ครุธผาสุข รอง ผบก..จว.สุโขทัย ... อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก..จว.สุโขทัย ...สายัณห์ จันทร์แจ่มกระจ่าง ผกก.สภ.บ้านไร่ จว.สุโขทัย ข้าราชการตำรวจในสังกัดรอรับการตรวจเยี่ยม

กระทั่ง เวลา 15.20 .พล...อัคราเดชและคณะเดินทางมา สภ.ศรีสำโรงจว.สุโขทัย  พบ ...ไสว ครุธผาสุข รอง ผบก..จว.สุโขทัยพ...สุขเกษม สุนทรวิภาค รอง ผบก..จว.สุโขทัย...พายัพ ค้าขาย ผกก.สภ.ศรีสำโรง จว.สุโขทัย ข้าราชการตำรวจในสังกัดรอรับการตรวจเยี่ยม

ในการตรวจเยี่ยมโรงพักสังกัดบก..จว.สุโขทัย พล.ต.ท.อัคราเดช ได้กำชับการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ .6 โดยเฉพาะการปฏิบัติตามแนวทางคำสั่ง ตร. ที่ 77/2565 ลง 28 ..65 เรื่อง การรับแจ้งความ และบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่