ผบ.ตร.ประธานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติร.9

สายวันที่ 4 ธ.ค. ที่ ลานเอนกประสงค์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมืองทองธานี

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พ่อแห่งชาติ” 5 ธ.ค.

จัดขึ้นโดย กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

พร้อมด้วย พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. และ เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด บช.ก.  บช.สอท. และเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์เคยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประชาชนมาโดยตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์

ประกอบกับเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูป่าไม้ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ ซี่งเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการดำรงชีวิตของคนและสัตว์ รวมถึงประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสาธารณะชนโดยทั่วไป โดยการเพิ่มพื้นที่ปาไม้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย 

ทั้งนี้สำหรับพันธ์ไม้ที่นำมาปลูกนั้น ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นพันธุ์ประดู่แดง และต้นรวงผึ้ง เป็นหลัก