ผบ.ตร.เยี่ยม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

วันที่ 23 ก.ค.65 เวลา 10.30 น.ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.  พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น.  พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.น.  พล.ต.ต.สยาม บุญสม รอง ผบช.น.  

พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผบก.น.5พ.ต.อ.กฤษดา มานะวงศ์สกุล ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ  คุณอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว จิตอาสาภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ตร. มอบสิ่งของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน ชุดกีฬา อุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น