Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ผบ.ต่อศักดิ์”ส่งสารอวยพรกำลังพลทั่วประเทศเนื่องในวันตำรวจ

  “ผบ.ต่อศักดิ์”ส่งสารอวยพรกำลังพลทั่วประเทศเนื่องในวันตำรวจ

  สารของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566

  เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รัก

  เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึงและความห่วงใยมายังเพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัวด้วยความจริงใจ

  “วันตำรวจ” เป็นวันสำคัญยิ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกนาย ควรได้หวนระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันทรงเกียรติทั้งการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการอำนวยความผาสุกและความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

  ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าราชการตำรวจทุกนายต่างได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนเพื่อระงับทุกข์และบำรุงสุข แม้บางครั้งต้องเสี่ยงกับภยันตรายจนต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็มิได้ย่อท้อเกรงกลัว ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจมืออาชีพ ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

  ขอให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ได้ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจที่แน่วแน่ สำนึกในหน้าที่ ตั้งมั่นในความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นหลักฟื้นฐาน ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ

  รวมทั้งเทิดทุนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

  สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

  พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล
  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments