Monday, June 17, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ผบ.ต่อศักดิ์”เปิดอบรม ชป.Quick Winสร้าง100ตำบลเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

  “ผบ.ต่อศักดิ์”เปิดอบรม ชป.Quick Winสร้าง100ตำบลเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

   

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการ ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ (Quick Win) สนองตอบตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

   

  วันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 66 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมบางกอก พาเลซ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

  พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล (Quick Win) ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล   มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ

  สำหรับโครงการอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
  การอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการในสถานีตำรวจและหน่วยงานที่ตนเองสังกัด ในการสร้างตำบลเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด โดยการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย

  เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ชุมชน/หมู่บ้าน โดยนำรูปแบบไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนเองอย่างเป็นระบบต่อไป

  โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ซึ่งรายละเอียด ดังนี้

  รุ่นที่ 1 อบรมให้แก่ชุดปฏิบัติการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 4 จำนวน 348 คน ระหว่างวันที่ 27 – 29 พ.ย.66

  รุ่นที่ 2 อบรมให้แก่ชุดปฏิบัติการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด ภ.5 – 9 จำนวน 276 คน ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค.66

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments