ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1 ตรวจเยี่ยมหน่วย-ถกข้อราชการ ผวจ.ระยอง

วันที่ 21 พ.ย.65 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1) เดินทางเข้าหารือ ข้อราชการกับนาย ไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง

มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือข้อราชการ ในประเด็นปัญหาทางทะเลในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป