Monday, March 4, 2024
More
  HomeConner Relaxed“ผบ.เด่น”สอนน้อง ต้องแม่นยำระเบียบกฎหมาย มีจริยธรรมประจำใจ

  “ผบ.เด่น”สอนน้อง ต้องแม่นยำระเบียบกฎหมาย มีจริยธรรมประจำใจ

  ผบ.ตร. นำนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปลูกต้นไม้จิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมบรรยายปลูกฝังการเป็นตำรวจที่ดีแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจทุกชั้นปี ต้องแม่นยำระเบียบกฎหมาย มีจริยธรรมประจำใจ

  เวลา 09.00 น.วันที่ 24 ม.ค.66 ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานโครงการปลูกต้นไม้จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  มี พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตร นรต., นรอ. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการกว่า 1,500 คน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมกันอย่างกึกก้อง

  พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ ได้ร่วมปลูก “ต้นเสลา”  เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  ต่อจากนั้น เวลา 10.00 น. ผบ.ตร. ได้บรรยายพิเศษ แก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1-4 และ นักเรียนอบรม ณ หอประชุมชุณหะวัณ มุ่งเน้นการเป็นตำรวจมืออาชีพ แม่นยำระเบียบกฎหมาย เชี่ยวชาญยุทธวิธีและเทคโนโลยี มีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี และมีจริยธรรมประจำใจ พร้อมแนะนำ 5 เทคนิคการทำงานให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ

  1. การปรับกระบวนการทางความคิดสร้างแรงบันดาลใจ
  2. สร้างความศรัทธาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
  3. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถ ปรับตัว เท่าทันทุกสถานการณ์
  4. มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
  5. แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  พร้อมฝากข้อคิดแก่ข้าราชการตำรวจทุกนายว่า “การทุ่มเททำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน เป็นความดีที่ทำได้ทุกวัน อย่ากลัวการทำงานหนัก เพราะการทำงานมากจะทำให้มีประสบการณ์มาก ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ได้พัฒนาตนเอง และได้ทำความดี”

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments