Tuesday, July 23, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ผบ.เด่น”เปิด“มินิธัญญารักษ์” กองร้อย ตชด.115 จันทบุรี ฟื้นฟูผู้ติดยาระยะยาว

  “ผบ.เด่น”เปิด“มินิธัญญารักษ์” กองร้อย ตชด.115 จันทบุรี ฟื้นฟูผู้ติดยาระยะยาว

  ผบ.ตร.พร้อม พระธรรมวชิรเมธี ร่วมภาคีเครือข่าย เปิดศูนย์ “มินิธัญญารักษ์” สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว ณ กองร้อย ตชด.115 จันทบุรี นำหลัก บ้าน วัด ราชการ บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบครบวงจร ผุดโครงการนำร่องตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูตามแนวทางแพทย์สมัยใหม่ คืนคนดีสู่สังคม ผู้ประกอบการรับไม้ต่อสร้างอาชีพเพื่อความยั่งยืน

  วันที่4 ก.ค.66ณ ศูนย์จันทารักษ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 115 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

  พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร , พระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า, นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย , นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข , นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

  พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด., พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 , พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี พร้อมส่วนราชการ ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี และเปิดโครงการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์”

  การจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข ซึ่งโครงการนี้สามารถสนับสนุนงานของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยในด้านการบำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ที่ผ่านการบำบัดจากสถานพยาบาลยาเสพติด เข้าสู่การฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคม

  โดยใช้สถานที่และกำลังพลของ ตชด.และภาคีเครือข่ายร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการภายใต้การดูแลของจังหวัด ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ประกอบการ โรงงานจะเข้ามารับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าทำงานให้สามารถมีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไป

  โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับโครงการชุมชนยั่งยืน และโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช นำเข้าบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และ พ.ร.บ.สุขภาพจิตฯ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งดำเนินการทั่วประเทศประสบความสำเร็จ สามารถส่งคืนผู้เสพเป็นคนดีสู่สังคม

  ทั้งนี้ ในพื้นที่จ.จันทบุรี ได้ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน 15 หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายประชากรที่ต้อง X-RAY 7,913 คน ดำเนินการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ พบสารเสพติด 196 คน นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดในชุมชนตนเองฯ และค้นหาอีก 749 หมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า มีผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และผู้ป่วยจิตเวชที่มีสาเหตุจากการใช้ยาเสพติด รวมกว่า 1,973 คน เพื่อเข้าโครงการฯ ต่อไป

  พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ กล่าวว่า “ขอชื่นชมโครงการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” จ.จันทบุรี ซึ่งเกิดขึ้นจากดำริของ พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร นำคณะสงฆ์ในพื้นที่ ร่วมกับ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายร่วมกัน ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ตามกระบวนการทางการแพทย์แบบใหม่ โดยมุ่งเน้นที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยแบบบูรณาการหลายมิติ ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

  ดังนั้น การลงนามความร่วมมือและเปิด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” ในครั้งนี้ จะเป็นการวางระบบการทำงานแบบบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ได้ปรับสภาพร่างกาย จิตใจ และมีทัศนคติที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งจะได้นำโมเดลความสำเร็จนี้ ขยายไปใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดความยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป”

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments