Saturday, July 20, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไปผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวประดับเครื่องหมายพนักงานที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้า

  ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวประดับเครื่องหมายพนักงานที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้า

  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดพิธีประดับเครื่องหมายให้กับพนักงานได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และแสดงความยินดี

  วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์ฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดพิธีประดับเครื่องหมายให้กับพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย (นักบริหาร 7) หัวหน้างาน (นักบริหาร 6) และได้รับการปรับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้ตรงตามวุฒิ ประจำปีงบประมาณ 2567

  มีนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ติดประดับบ่าสำหรับพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้สำหรับพนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป ดังนี้

  -ตำแหน่ง นักบริหาร 7 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นางขนิษฐา ภวภูตานนท์ฯ)
  -ตำแหน่ง นักบริหาร 7 หัวหน้าฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ (นายสมชาย ส่งเสริม)
  -ตำแหน่ง นักบริหาร 6 หัวหน้างานวางแผนและจัดสรรงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ (นางสาวสุภาพร สุทธการ)
  -ตำแหน่ง นักบริหาร 6 หัวหน้างานวิจัย ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ (นายสกนธ์ น้อยมูล)
  -ตำแหน่ง นักการศึกษาสวนสัตว์ (3-6) งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายการศึกษา (นายสมเกียรติ กล่ำภู่)
  -ตำแหน่ง พนักงานบำรุงและจัดการสวนสัตว์ (3-6) งานบำรุงสัตว์ปีก ฝ่ายบำรุงสัตว์ (นายพงษ์พันธ์ ศรีสุข)
  -ตำแหน่ง พนักงานบำรุงและจัดการสวนสัตว์ (3-6) งานบำรุงสัตว์ปีก ฝ่ายบำรุงสัตว์ (นายธีรวุฒิ วรรณพิรุณ)
  -ตำแหน่ง พนักงานบำรุงและจัดการสวนสัตว์ (2-4) งานสุขภาพสัตว์ ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ (นางวิภา สีมา)

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments