ผู้การศารทูล จเรตำรวจ ตรวจโรงพักเมืองชลบุรี

จเรตำรวจลงพื้นที่ตรวจราชการ สภ.เมืองชลบุรีประจำปี

เช้าวันที่ 23 ส.ค. 2565 พล.ต.ต.ศารทูล ประดิษฐ์ ผบก.กต.2จต. พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตรวจสอบความเรียบร้อยของ สภ.เมืองชลบุรีประจำปี 2565  มี พ.ต.อ. นิทัศน์ แหวนประดับ ผกก.สภ.เมือง ชลบุรี พร้อมตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี ให้การต้อนรับ

คณะจเรตำรวจ ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย ของ สภ.เมืองชลบุรี การแต่งกายให้ตามระเบียบ ความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชน สภาพห้องขัง ห้องปฏิบัติการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของตำรวจภูธรภาค 2 รวมถึงตรวจดูสภาพห้องน้ำที่ให้บริการประชาชน  พบว่ามีสภาพเรียบร้อยดี

ในด้านการพัฒนาสถานที่ มีการปรับภูมิทัศน์ดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการและอาคารที่พักอาศัย ตู้ยาม/หน่วยรับบริการ มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาหน่วยโดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของหน่วย การพัฒนาระบบ หน่วยรับการตรวจส่วนใหญ่ มีการปรับระบบเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ (191) มีระบบบริการบนสถานีตำรวจ ณ จุดเดียว (One stop service)

มีการติดตั้งกล้อง CCTV มีการจัดตั้งกลุ่มติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม Line บางหน่วยมี Free Wifi เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ศปก. ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การสั่งการ การรายงาน และติดตามผลการปฏิบัติ

มีระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Video Conference) การพัฒนากำลังพล หน่วยรับการตรวจส่วนใหญ่ มีการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน เพื่อชี้แจงสถานการณ์และมอบภารกิจเป็นรายวัน

มีบันทึกการประชุมชี้แจงปล่อยแถวผู้ปฏิบัติ รวมทั้งมีความพร้อมในการแต่งกาย อาวุธ ยานพาหนะ มีแผนการฝึก และมีการฝึกทบทวนแผนเผชิญเหตุสม่ำเสมอ มีการจัดทำแผนทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่ ตร.กำหนด 

จากนั้นเวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ศารทูล ประดิษฐ์ ผบก.กต.2 จต. และ พ.ต.อ.กฤตินาท ตุลยลักษณ์ รอง ผบก.กต.2 จต. และคณะผู้ตรวจราชการกองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.

พบ ร.ต.อ.สุชาติ เรือนวงศ์ รอง สว.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.หัวหน้าผู้รับการตรวจพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ได้มอบนโยบาย สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และความเป็นอยู่ทุกข์สุขของข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ได้กำชับให้ช้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตามนโบบาย ตร., ผบ.ตร., จตช., คำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา เกิดภาพลักษณ์นี่ที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สุดท้ายขอขอบคุณที่ราชการตำรวจที่ให้การต้อนรับ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย เละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ข้าราชการตำรวจและ ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไป