ทีมงานคอมมานโด สอนทักษะนอกรั้วโรงเรียนนายร้อย นรต.71

 

นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นความโชคดี ของนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 71 ที่ได้มีโอกาสพิเศษ ที่ ผู้กำกับคอมมานโด พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ได้มาบรรยายในวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเวลาเกือบ 2 ชั่วโมงที่นักเรียนได้ทั้งความรู้ ฟังประสบการณ์การทำงาน และปิดท้ายหลักการครองตนให้เป็นคนดีในวิชาชีพตำรวจ

ผู้กำกับต่อ ได้สอนหลักการทำงานแก่น้องนักเรียนนายร้อยตำรวจ อย่างน่าประทับใจ

“นาฬิกา คนส่วนใหญ่มักสนใจแต่เข็มสั้นและเข็มยาว แต่คนลืมคิดไปว่า “เข็มวินาที “ ก็มี และเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เปรียบได้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ต้องทำงาน และมีความรับผิดชอบมากมาย ดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญ ผู้ใต้บังคับบัญชามากๆ
(ผู้กำกับคอมมานโดกล่าว)

“ที่นี่ไม่มีเจ้านาย มีแต่พี่กับน้อง” คอมมานโดในยุค “ผู้กำกับสายธรรมมะ” ซึ่งได้รับความประทับใจจากนักเรียนนายร้อยตำรวจเป็นอย่างมาก


พร้อมได้ตอบคำถามจากนักเรียน เช่น หลักการทำงานควรปฏิบัติอย่างไร

ผู้กำกับคอมมานโดกล่าวว่า “การครองตน ครองคน ครองงาน คือหลักปฏิบัติในการทำงาน และควบคู่กับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิงมังสา ที่สำคัญ อย่าหวั่นไหวกับสิ่งที่ไม่ดี ต้องตั้งมั่นในความดี จึงจะเป็นตำรวจที่ดีและประชาชนรัก “

คนเราแค่ทำดีวันละอย่าง เท่านั้น ครบ 1 ปี 365 วัน เราทำความดีไปตั้งหลายอย่างแล้ว
“แค่เราคิดทำความดี ในระหว่างที่เราคิด เราจะไม่คิดปฏิบัติชั่ว” ผู้กำกับต่อ หรือ พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ปิดท้าย