ผู้กำกับเต้ พญาไท เข้มป้องกันเหตุ ห่วงใยตร.

 

พ.ต.อ.บวรภพ สุนทรเรขา ผกก.สน.พญาไท หรือผู้กำกับเต้ นรต.56

ประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่าย เพื่อเร่งรัดสำนวนการสอบสวน สถิติคดีกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 ประจำเดือนพร้อมทั้งปรึกษาหารือเรื่องร้องเรียนต่างๆ และปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจราชการ จากกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (บก.น.1)

นอกจากนี้ยังมีประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสน.พญาไท แนะนำ กต.ตร.สน.พญาไท ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกต.ตร.สน.พญาไท เพื่อทำงานร่วมกันพัฒนาสถานีตำรวจ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บริการประชาชน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา พล.ต.ต.จักรภพ สุคนธราช ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 (ผบก.น.1) 

นำกำลังร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท ออกปฏิบัติหน้าที่ ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบ กวดขัน จับกุม การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ชุมชนมะกอกลางสวน 


รวมทั้งทำ MOU กับสถานประกอบการประเภท คาราโอเกะ เพื่อดำเนินการตามแนวทางและนโยบายในการป้องกันและปราบปราบอาชญากรรม การลักลอบเล่นการพนัน การกระทำอันมีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ และการป้องกันปราบปรามความผิดเกี่ยวกับสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ไม่ให้มีการฝ่าฝืนตามคำสั่งคสช. ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค. 58 และ คำสั่งที่ 46/2559 ลงวันที่ 29 ก.ค. 59

มีเหตุด่วน เหตุร้าย รุดลงพื้นที่ตรวจที่เกิดด้วยตนเอง พร้อมชี้แจง ภารกิจ และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายป้องกันปราบปราม ในห้วงที่มีการระบาดของ โรคโควิด-19 ในการออกตรวจป้องกันและระงับเหตุ  ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วงวันหยุดเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้พี่น้องประชาชน

เป็นวิทยากร ใน “โครงการฝึกซ้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินและการรับสถานการณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล” ที่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเรื่องข้อกฎหมายและองค์ประกอบความผิดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรุนแรง แผนเผชิญเหตุ  อุปกรณ์และสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในโรงพยาบาล

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พญาไท ร่วมทั้งนำเจ้าหน้าที่ตำรวจประชาสัมพันธ์ (ตชส.)สน.พญาไท ปิดโครงการครูแดร์ ประจำปีการศึกษาที่ 2564 ที่ โรงเรียนสวนมิสกวัน  และโรงเรียนวัดดิสหงสาราม


จัดอบรมตาม “โครงการการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ประจำปี 2564” ให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีถิ่นที่อยู่ ใน 3 จังหวัดภาคใต้ (รพ.สงฆ์ ห้างพาราเดียม โรงแรมอินทรา) พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.รามาธิบดี พนักงานรักษาความปลอดภัย รพ.พญาไท 1 และ พญาไท 2

พนักงานรักษาความปลอดภัย Kingpower พนักงานรักษาความปลอดภัย  ห้างแพลตินั่ม พนักงานรักษาความปลอดภัย ห้างเซ็นจูรี่ พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงแรมอมารี ผู้นำชุมชน จำนวน 26 ชุมชน ในพื้นที่ สน.พญาไท จำนวน 100 คน

อบรมเกี่ยวกับ วิธีจดจำและสังเกตตำหนิรูปพรรณคนร้าย และยุทธวิธีการป้องกันตัวจากคนร้าย  การสร้างเครือข่ายและการบริการจัดการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในกิจการตำรวจ

เนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (2019) โควิด-19 มีมาตรการในการรักษาความสะอาดอาคาร สน.พญาไท โดยจัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 เป็นประจำ รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ


เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน และข้าราชการตำรวจ สน.พญาไท โดยเฉาะห้อง One Stop Service”

กำชับและเน้นย้ำให้ตำรวจทุกนาย เฝ้าระวังป้องกันสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ พบปะประชาชน ดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง คัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรม การบริการแต่ละฝ่ายเป็นขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนด การแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยพูดจาไพเราะ มีความกระตือรือร้น รวมทั้งการรับโทรศัพท์ตามแบบที่กำหนดไว้ ตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน

สรุปผลการฉีดวัคซีนของข้าราชการตำรวจ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ร่วมทั้งเตรียมความพร้อม ภารกิจแจกถุงยังชีพ ให้แก่ชาวชุมชนต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนช่วงการระบาดเชื้อโควิด เช่นชาวชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

มีบริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นต้น เดินทาง ณ สน.พญาไท เพื่อส่งมอบถุงยังชีพมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19แจกให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน

“ผู้กำกับเต้”  จัดหาข้าวสารอาหารแห้ง มาจัดถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ สน.พญาไท และครอบครัว 250 ครอบครัว

นอกจากนี้ยังมีคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่ จาก บช.น. ร่วมกับส.ส.จิตภัสร์ กฤดากร เดินทางมาถึงสน.พญาไท เพื่อจัดกิจกรรมแจกถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจ สน.พญาไท พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่


รวมทั้งให้การต้อนรับ คณะตัวแทนจากเซ็นทรัลเวิลด์ สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.พญาไท (เสื้อกั๊กจราจร เสื้อกันฝน และกระบองไฟ จำนวน 75 ชุด) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อีกด้วย

เสือออนไลน์12/365