ผู้ช่วยต่อศักดิ์แถลงบช.น.กวาดล้างอาชญากรรมก่อนเลือกตั้งผู้ว่า กทม.

 

วันที่21 ..65 เวลา 11.00 . ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล พล...ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล...สำราญ  นวลมา ผบช.. พล...จิรสันต์  แก้วแสงเอก รอง ผบช.. พล...นิตินันท์ เพชรบรม รองผบช.. พล...นิธิธร  จินตกานนท์ รอง ผบช.. พล...โชคชัย  งามวงศ์ รองผบช.. พล...สำเริง สวนทอง รอง ผบช.. พล...รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช..

ร่วมแถลงผลการปฏิบัติระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้ง ในห้วงวันที่ 9 -20 ..65 มีรายละเอียด ดังนี้

1. จับกุมบุคคลตามหมายจับ 409 คดี 400 คน

2. ความผิดเกี่ยวกับการพนัน 544 คดี 571 คน

3. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งสิ้น        

3.1 ผลิต   –  คดี –   คน

3.2 นำเข้า   – คดี  –  คน

3.3 ส่งออก   – คดี   – คน

3.4 จำหน่าย 12 คดี 12 คน

3.5 ครอบครองเพื่อจำหน่าย  13 คดี 19 คน

3.6 ครอบครอง 105 คดี 107 คน

3.7 เสพยาเสพติด 154 คดี 148 คน

รวมทั้งสิ้น 284 คดี 286 คน

4. ความผิดตาม ...คนเข้าเมือง ..2522

4.1 นำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร   11 คดี   11 คน

4.2 ช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวให้พ้นจากการจับกุม  

4.3 หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 2594 คดี 2616 คน

รวมทั้งสิ้น 2605 คดี   2627 คน

5. ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน

5.1 อาวุธปืนสงคราม     – คดี    – คน

5.2 อาวุธปืนธรรมดา (ไม่มีทะเบียน)    19 คดี     20 คน

5.3 อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน)      4 คดี     5 คน

5.4 วัตถุระเบิด      3 คดี     9 คน

5.5 เครื่องกระสุนปืน   8 คดี       8 คน

รวมทั้งสิ้น    34 คดี     42 คน

 6. ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ 419 คดี 419 คน

 7. ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง     16 คดี      – คน

8. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร 1 คดี 2 คน

รวมทั้งสิ้น 4312 คดี 4347 คน

ตรวจยึดของกลาง ดังนี้

...อาวุธปืน

อาวุธปืน 26 กระบอก

เครื่องกระสุนปืน 583 นัด

วัตถุระเบิด 3 ลูก

พลุ/ประทัด 3 นัด

...ยาเสพติด

ยาบ้า  438,961 เม็ด

ยาไอซ์ 1139.698 กรัม

เคตามีน 95.89 กรัม

เฮโรอีน 11.04 กรัม

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร

แผ่นป้ายทะเบียนปลอม 177 แผ่น

สมุดคุมป้ายแดง 107 เล่ม

แผ่นอลูมิเนียมสำหรับทำป้ายทะเบียนปลอม 116 แผ่น

เครื่องปั๊มและอุปกรณ์อื่นๆ 196 รายการ