Monday, May 20, 2024
More
    Homeข่าวเด่นรอบวัน“ผู้ช่วยอ้อ“ร่วมพิธีลงนามMOU “ปลุกพลังนิคมอุตสาหกรรมร่วมต้านภัยยาเสพติด”

    “ผู้ช่วยอ้อ“ร่วมพิธีลงนามMOU “ปลุกพลังนิคมอุตสาหกรรมร่วมต้านภัยยาเสพติด”

     

    วันที่7 พ.ค. 67เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส.

    พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.มอบหมายให้พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 5)(สส 3)เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ “ปลุกพลังนิคมอุตสาหกรรมร่วมต้านภัยยาเสพติด”

    มีพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน)ร่วมพิธีลงนามฯ

    ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้าสู่สถานประกอบการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้สถานประกอบการมีระบบดูแล ช่วยเหลือ ลูกจ้าง นำลูกจ้างเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด และรับกลับเข้าทำงาน

    พร้อมทั้งให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดมีโอกาสเข้าทำงาน  การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการที่นับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ จึงกำหนดให้มีการขับเคลื่อนและบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับนโยบาย ระหว่าง 7 หน่วยงานขึ้น

    RELATED ARTICLES
    - Advertisment -

    Most Popular

    Recent Comments