Monday, July 22, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ผู้ช่วยอ้อ”สั่งภาค1สอบข้อเท็จจริงบ่อนบางใหญ่3วันต้องเสร็จ

  “ผู้ช่วยอ้อ”สั่งภาค1สอบข้อเท็จจริงบ่อนบางใหญ่3วันต้องเสร็จ

  ”พล.ต.ท.อัคราเดชฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร.“มีคำสั่งด่วนที่สุด ให้ ผบช.ภ.1 เร่งสืบสวนข้อเท็จจริงคดีบ่อนบางใหญ่ กำชับเข้มให้รายงานผล ภายใน 3 วัน ใช้ไม้แข็งงัดคำสั่ง ตร.ที่ 1212 ลั่นหากพบผูับังคับบัญชาตามลำดับชั้นบกพร่องสั่งเชือดตามกรอบทันที

  วันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร. มีหนังสือคำสั่งเป็นวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึง พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบช.ภ.1 มีใจความระบุว่า

  1.เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในงานป้องกันปราบปราบอาชญากรรม โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 5 ) รับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานจัดระเบียบสังคม งานแก้ไขปัญหาการพนันทุกรูปแบบตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 18 บทที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมตำรวจ ว่าด้วยเหตุอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรายงานด่วน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2541 ลง 1 ก.ค.41

  กำชับการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบ ตู้จักรกลไฟฟ้า บ่อนการพนันและการพนันออนไลน์ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย.58 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุขหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันปราบปรามและกวดขันการจับกุมความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ อบายมุข และการพนัน

  2.ด้วยเมื่อวันที่ 19 มี.ค.67 เวลา 21.30 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
  กระทรวงมหาดไทย พร้อมกำลังฝ่ายปกครอง จ.นนทบุรี และตำรวจสภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี ตรวจคันจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ พื้นที่ สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี  จับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบเล่นการพนันได้ประมาณ 328 คน พร้อมของกลางอุปกรณ์การพนันหลายรายการนำส่ง พงส. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย เหตุเกิด หลังหมู่บ้านพระปิ่น 3 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

  กรณีดังกล่าวเป็นการจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐบาลและ ตร. ถือเป็นนโยบายสำคัญ มีสั่งการกำชับให้เข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง และเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเล่นการพนันไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม หากพบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดทุกราย

  3 การจับกุมตาม ข้อ 2 จากภาพข่าวที่ปรากฏนั้น พบว่าเป็นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ มีที่จอดรถได้ถึง 50 คัน มีระบบการคัดกรองบุคคล จะเข้าไปเล่นทุกคน มีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนา มีจำนวนโต๊ะพนัน ชิปแลกเงิน และอุปกรณ์การพนันที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ลักษณะเป็นบ่อนที่เชื่อว่ามีการเปิดให้เล่นการพนันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว รวมถึงมีหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจค้นจับกุม จึงน่าเชื่อได้ว่ามีข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบในพื้นที่ มีส่วนบกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ตามนัยคำสั่ง ตร.จึงให้  ภ.1 ดำเนินการดังนี้

  -แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อสืบสวนในเรื่องดังกล่าว ให้ปรากฎข้อเท็จจริงหากพบว่ามีข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดดังกล่าว หรือมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้อง ได้รับผลประโยชน์โดยทุจริตหรือโดยมิชอบหรือไม่

  หากผลการสืบสวนข้อเท็จจริง พบว่าเป็นความบกพร่องของข้าราชการตำรวจรายใด ให้พิจารณาข้อบกพร่องผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจด้วย

  ,ให้ออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอาจไปยุ่งเหยิงเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานมาช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการ และรักษาราชการแทน ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และให้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน เพื่อระดมพนักงานสอบสวนมาร่วมทำการสอบสวนคดีนี้ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เที่ยงตรงและเป็นธรรม เนื่องจากคดีนี้มีผู้ต้องหาจำนวนมาก และอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ที่ต้องมีการดำเนินการสอบสวนเพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์สินต่อไป

  โดยให้มอบหมาย รอง ผบช.ภ.1 ที่รับผิดชอบไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย รวมถึงให้สืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของสถานที่ ผู้จัดผู้ควบคุมดูแล และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นการพนันในทุกฐานความผิด ตลอดจนนำข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด และหากเข้าข่ายความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

  และให้ตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาพื่อให้มีการดำเนินการฟ้องเพิ่มโทษ หรือบวกโทษตามแก่กรณี ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด

  4.การรายงานผลการปฏิบัติ ให้ดำเนินการรายงานให้ทราบ ภายใน 3 วัน ทั้งให้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น จึงแจ้งมาเพื่อดำเนินการ คำสั่งดังกล่าวระบุ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments