ผู้กองสาวเมืองมะขามหวาน ยื่นลาออก เบื่อคนในหน่วยงานไร้สามัคคี

“รอง สว.สาว”พงส.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ เปิดใจยื่นขอลาออก อ้างเหตุขอออกเดินทางไปท่องโลก เผยยังรักงานสอบสวน แต่หน่วยขาดความสามัคคี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 บันทึกข้อความส่วนราชการ สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ ตช. 0021 (พช)01/-ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่าน หนังสือดังกล่าวมีใจความระบุ ว่า เรื่อง ขอลาออกจากราชการ

เรียน ผกก.สภ.เมืองเพชรบูณ์ข้าพเจ้า ร.ต.อ.หญิง สาวิตรี ภูษา รอง.สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ มีความประสงค์ที่จะลาออกจากข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2566

เนื่องจากข้าฯอยากออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ข้าๆ ต้องการ ออกเดินทางท่องโลกไปตามสถานที่ต่งๆเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆที่มีความจริงใจ และในขณะเดียวกัน ยังได้ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากข้าฯอย่างแท้จริง อีกทั้งข้าฯยังมีความฝันที่ข้าฯอยากจะทำให้สำเร็จ

และในระหว่างที่ข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานสอบสวนนั้น ข้าฯได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งานด้านสอบสวนและในฐานะคณะทำงานให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่มีหนี้สิน

หากสอบถามบุคคลที่เคยเป็นหัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานจะทราบว่า ข้าไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่ตนได้รับผิดชอบ

และอีกประเด็นสำคัญ ที่ทำให้ข้าฯตัดสินใจ ที่จะไปจากที่นี่ ไม่ใช่เพราะข้าฯไม่ชอบงานสอบสวน ด้วยเนื้องานสอบสวนเป็นงานที่สนุก มีวันหยุดแบบที่ข้าต้องการ ข้าฯสามารถพกพางานไปทำระหว่างที่ข้าฯเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้

แต่ด้วยระบบงานสอบสวนของที่นี่ ข้าฯอยู่ที่นี่มา 6 ปี ข้าฯไม่รู้สึกถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของงานสอบสวนข้าๆแทบจะไม่ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นในที่ทำงาน ข้าเริ่มไม่มีความสุขกับที่นี่ และข้าฯคิดว่าที่ไหนที่อยู่แล้ว ไม่มีความสุขก็ควรจะพาตัวเองออกมาจากจุดนั้น ข้าเชื่อว่าไม่มีใครอยู่ที่เดิมได้ตลอดเวลา ถ้าต้องการสิ่งที่ดีกว่า

ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้าฯจึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง.สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และ ในตำแหน่งคณะทำงานให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่มีปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด ได้อีกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ร.ต.อ.หญิง สาวิตรี ภูษา
รองสว.สอบสวน สภเมืองเพชรบูรณ์ “หนังสือลาออกดังกล่าวระบุ”