พัทยาจัดระเบียบผู้ค้ากัญชา ขายโดยไม่ได้รับอนุญาต คุก1ปีปรับ2หมื่นบ.

บูรณาการความร่วมมือวางกรอบจัดระเบียบผู้ประกอบการค้ากัญชาในเมืองพัทยา-บางละมุง ห้ามขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันที่ 2 ธ.ค.65 มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง ได้บูรณาการความร่วมมือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงานเทศกิจเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และสาธารณสุขอำเภอขางละมุง ร่วมวางแผนหาแนวทางวางกรอบจัดระเบียบผู้ประกอบการค้ากัญชาในพื้นที่

ก่อนจะแบ่งกำลังกันลงพื้นที่ตรวจสอบและป้องปราม พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการค้ากัญชามนโครงการวอล์กกิ้งสตรีท รวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายจากผู้ประกอบการค้ากัญชา เนื่องจากกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม ผู้ใดต้องการจะศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง หากพบว่าไม่มีใบอนุญาตหรืออยู่ในช่วงร้องขออนุญาตก็ให้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยไม่ให้จำหน่ายอย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ ยังย้ำโทษของกฎหมายในเรื่องของการฝ่าฝืนลักลอบจำหน่ายสมุนไพรควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามมิให้มีการสูบกัญชาภายในสถานประกอบการ

หากพบก็จะมีขั้นตอนการตักเตือน พักใบอนุญาต และพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต ตามลำดับความรุนแรงของการกระทำผิดต่อไป