พัทยารับนทท.รัสเซียเที่ยวปฐมฤกษ์ลงอู่ตะเภา

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาร่วมกิจกรรมการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน Azur Air ประเทศสหพันธรัฐรัสเชีย ต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงเช้าวันนี้ 236 คนโดยบริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด  เป็นผู้ให้บริการภาคพื้นของสายการบิน Azur Air ประเทศสหพันธรัฐรัสเชียที่มีความประสงค์จะทำการบินในภาคฤดูหนาวมายังประเทศไทย

จะเริ่มทำการบินตั้งแต่วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 65 -วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2565 รวม 17 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) ถือเป็นเที่ยวบินแรกระหว่างประเทศที่ทำการบิน ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา หลังจากรัฐบาลได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 เป็นโรคประจำถิ่นเมื่อเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา