พ.ต.อ.กิตติ แสงศิริวุฒิ ผกก.สน.บางชัน

 

สนองนโยบายผู้บังคับบัญชา ห้อง” One Stop Service” มีเจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรม การบริการแต่ละฝ่ายเป็นขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนด

การแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยพูดจาไพเราะ มีความกระตือรื้อร้น รวมทั้งการรับโทรศัพท์ตามแบบที่กำหนดไว้ ตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน

กำชับและเน้นย้ำให้ตำรวจทุกนาย เฝ้าระวังป้องกันสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ พบปะประชาชน ดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง คัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ทุกเช้าให้ผู้บังคับบัญชาเรียกแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหวพระ ตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจทรงผม ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ร่วมทั้งให้เจ้าหน้าที่ฝึกทบทวนท่าฝึกต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

ร่วมกับพ.ต.ท.ธนกฤต  สมานุหัตถ์ รองผกก.ป.สน.บางชัน ร.ท.สิทธิชัย  โคตรวันทา ตัวแทนกองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์  นายอุดม  คำศรี กต.ตร.สน.บางชัน นายอรรถกฤษณ์  บุญเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคันนายาว 

นางอัจฉริยา เจริญเกียรติ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว  นายสุลัยมาน  แสงศรี  ประธานชุมชนหมู 3 ร่วมใจพัฒนา  นายสนิท  สะนี  อิหม่ามสนิท  สะนี มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน(สะพานแดง)  และคณะกรรมการ ประชาชนในชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินโครงการ งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหายาเสพติด

สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและสร้างรูปแบบการดำเนินงานให้ชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีนายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว เป็นประธานเปิดโครงการ ที่สวนสุขภาพชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา ซอยเสรีไทย 50

ภายหลังเปิดโครงการชุดปฏิบัติการ ชุมชนยั่งยืนฯ” บูรณาการ หน่วยร่วม
กองทุนแม่ชุมชน หมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา สน.บางชัน ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตคันนายาว และคณะกรรมการชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา

ตรวจเยี่ยม และ X-RAY ทุกครัวเรือน สุ่มตรวจสารเสพติด โดยเดินรณณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติดโลก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่าน www..ชุมชนยั่งยืนhttp://xn--q3c.com/

ทำบันทึกข้อตกลง(mou) ครัวเรือน 10 หลังคาเรือน สืบสภาพชุมชน คัดกรอง X – RAY ค้นหาผู้เสพ ในชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา คุ้มที่ 1 จำนวน 10 ราย ผลเป็นลบ  ไม่พบผู้เสพยาเสพติด

นำชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสัมพันธ์ร่วมกับผู้อำนวยการเขตคันนายาวและคณะผู้บริหารเขตคันนายาวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน นภาพิลัย ซอยเสรีไทย 46 เขตคันนายาว กทม.เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในชุมชน

พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ร่วมกับอาสาสมัครตำรวจบ้านออกตรวจชุมชน  ร้านสะดวกซื้อ จุดเสี่ยง ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ถนนพระยาสุเรนทร์

ขณะเดียวกันถ้าสายตรวจ สน. บางชัน ออกปฏิบัติหน้าที่พบประชาชนที่ใช้ทางสัญจรมีปัญหารถขัดข้องรถเสียให้ทำช่วยเหลือจนสามารถใช้การ

พล.ต.ต.พรชัย  ขจรกลิ่น ผบก.น.4 ให้เกียรติเป็นประธาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มี พ.ต.ท.ปวิช นิลสุวรรณ รอง ผกก.หน.(สอบสวน) สน.บางชัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางชัน ประธานชุมชนเกาะจวน ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ พล.ต.ต.พรชัยมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ พร้อมกล่าวให้กำลังใจ บริเวณชุมชนเกาะจวน  ซอยเสรีไทย 83 ถนนเสรีไทย แขวงและเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ“มีแล้วแบ่งปัน”

มอบหมายให้ร.ต.อ.สุริยา  สมวงษา  รอง สวป. ร.ต.ต.นิด  เมืองห้าว  ตำรวจจิตอาสา สน.บางชันและนายณัฐวุธ   จุลกะเศียน ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางชัน ร่วมมอบและ แจกถุงยังชีพสู้ภัยโควิด – 19 ให้แก่ผู้กักตัวรอเตียง  ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้  44  ชุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยให้กับ ประชาชนภายในชุมฃนอมรพันธ์นครเสรีไทย  ชุมชนวิมานสุข ชุมชนลำนุ่น   ชุมชนสยามพัฒนา  แขวงและเขตคันนายาว กทม.  รวมทั้งสิ้น 5 ชุมชน โดยการนำสิ่งของวางไว้หน้าบ้านแต่ละหลัง

ร่วมกับอาจารย์นิดา ดำเนินกิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน  นำข้าวกล่อง 100 ชุด ให้กับ ประธานชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา  ชุมชนสุเหร่าแดง ชุมชนนภาพิไล  แขวงและเขตคันนายาว  กทม.   เป็นตัวแทนไปมอบให้กับครอบครัวผู้ป่วยและกักตัวจากโรคโควิด 19

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ครอบครัว ที่ป่วยโรคโควิด 19  โดยมีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเฟิ้องฟ้าวิลเลจ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.เป็นผู้รับมอบ 

กต.ตร.สน.บางชันร่วมกิจกรรมจิตอาสา” เราทำดี ทำด้วยหัวใจ” มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ที่ชุมชนหมู่ 3 พื้นที่ สน.บางชัน

จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการตำรวจที่ เกษียณอายุราชการ ทั้ง4 นายได้แก่ ร.ต.อ.ประจิน แห้วเพ็ชร์ ร.ต.อ.นันทวัฒน์ สมณาศิริพงศ์ร.ต.อ.ประมวล เกตุขาว และร.ต.อ.กูอับดุลเล๊าะ กูแมเร๊าะ

พร้อมให้ข้าราชการตำรวจสน.บางชัน กล่าวแสดงความยินดี มอบสิ่งของที่ระลึกและดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจ ให้แก่พี่ๆผู้เกษียณอายุราชการทั้ง4 นาย บริเวณลานหน้าเสาธงสถานีตำรวจนครบาลบางชัน เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา

“สถานีตำรวจนครบาลบางชัน ขอขอบคุณส.ส.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ท่าน ส.ก.ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ สำนักงานเขตคันนายาว โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

จัดโครงการตรวจโควิด-19 ฟรี 500 คน ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวตำรวจ และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง

ขอบคุณส.ส.ประสิทธิ์ มะหะหมัด มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางชันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

ขอบคุณ คุณเมตตา ปราบสุธา เจ้าของตลาดนัดหัวมุมมอบกาแฟและน้ำดื่ม เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ คฝ.สน.บางชัน และเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้ง 3 ท่าน ที่สนับสนุน คุรุภัณฑ์(เครื่องคอมพิวเตอร์) 6 เครื่อง ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สน.บางชัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ” ผกก.สน.บางชันกล่าว

ส่วนแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ สำหรับข้าราชตำรวจ ต่อศาสนิกชนต่างๆ

วันนี้ 22 มิ.ย.64 พ.ต.อ.กิตติ แสงศิริวุฒิ ผกก.สน.บางชัน, พ.ต.ท.ปวิช นิลสุวรรณ รอง ผกก.สอบสวน สน.บางชัน ได้มอบเครื่องอัฎฐบริขารแก่ ส.ต.ท.วีรภัทร ไชยสถาน ผบ.หมู่(ป.)สน.บางชัน เนื่องในโอกาสลาอุปสมบทเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการตำรวจ สน.บางชัน

เสือออนไลน์14/11/64