พ.ต.อ.นรากร บุญครอบ ผกก.สภ.หนองปลิง

 

พ.ต.อ.นรากร บุญครอบ ผกก.สภ.หนองปลิง จ.นครสวรรค์

ทำงานสนองนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การอำนวยการของพล.ต.ต สุกฤษฎิ์ บุญทรง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

ร่วมกับพ.ต.ท.ศราวุฒิ เมขพัฒน์ รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.สุพจน์ นพอาภรณ์ รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.ไพรวัน ทัพวงศ์ รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.หญิงนภาพร จันทร์แจ้ง สว.อก. พ.ต.ท.สมพงษ์ สิงห์เรือง สวป. พ.ต.ท.อรรฆพันธ์ บัวสำลี สว.สส. พร้อมคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน สภ.หนองปลิง
(กต.ตร.สภ.หนองปลิง)

จัดประชุมประจำทุกเดือน เพื่อติดตามการบริหารงานตำรวจ รับทราบปัญหาการดูแลชาวบ้านนำมาแก้ไขปรับปรุง ให้เกิดประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชน

ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกมอบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจดีเด่นแต่ละสายงานเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ ที่ห้องประชุม ศปก.สภ.หนองปลิง

การปฏิบัติหน้าที่แต่ละวันเรียกแถวข้าราชการตำรวจ หน้าสถานีตำรวจภูธรหนองปลิง
เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวสัตย์ปฏิญาณ บทปลงใจ และบทอุดมคติตำรวจ

หลังเคารพธงชาติเสร็จ ตรวจเช็กยอดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแต่ละครั้ง ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมปรากฎว่าทุกนายปฏิบัติตามกฎระเบียบ

พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการยกระดับการให้บริการประชาชนบนสถานีตำรวจ

อบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายกำชับการปฏิบัติหน้าที่

1.ตรวจความพร้อมเครื่องแต่งกาย ทรงผม อาวุธยุทโธปกรณ์ ต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่

2.ต้องใช้กิริยาวาจาสุภาพกับชาวบ้าน

3. กำชับออกตรวจจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม และตรวจตู้แดงตามวงรอบ

4.การตรวจค้นและจับกุม ( covercontact คู่สายตรวจ)ต้องยึดตามหลักยุทธวิธี

5.ป้องกันการแข่งรถบนทางสาธารณะ หากพบรถต้องสงสัยให้ยึดไว้ตรวจสอบ

6.ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านห้ามกระทำการเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่าเถ้า

หรือกรณีอื่นๆเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ

7.กำชับป้องกันเหตุช่วงวันสำคัญหรือวันหยุดยาว เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม

งานจราจรให้เข้าที่เกิดอุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว กวดขันวินัยจราจร ตามโครงการจราจร 10 ข้อ

เช่นอำนวยความสะดวกด้านการจราจรประจำจุดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เช่น เสื้อสะท้อนแสง วิทยุสื่อสาร อาวุธปืน

ห้ามเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด ให้ทำตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ใช้ความระมัดระวังไม่ประมาท

และกำชับพิเศษให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน พร้อมรายงานสภาพการจราจรตามจุดต่างๆ โดยภาพถ่ายและคลิปไว้ด้วย

นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์( ด.ต.ประสิทธิ์ พุ่มศรี )ร่วมกับจิตอาสาพัฒนา จัดโครงการจิตอาสา ที่บ้านพุชะพลูใต้ หมู่ 11 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ และหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ ให้ความรู้ด้านกฎหมาย

1.ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย ก่อนแจ้งข้อมูลให้ตำรวจทราบเพื่อหาแนวทางป้องกัน

2.กฎหมายจราจร การสวมหมวกนิรภัย และไม่ดื่มสุราขณะขับขี่

3.กฎหมายและพิษภัยของยาเสพติด

4.การแข่งรถจักรยานยนต์ ในทางสาธารณะ โทษทีได้รับ มาตรการที่ผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบของบุตรหลาน พร้อมโทษ ในฐานะผู้สนับสนุน

5.ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่พระนอนไม่ให้เผาอ้อย เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง

6.วิธีการป้องกันใส่หน้ากากอนามัย ไวรัสโควิด-19 และการป้องกันการแพร่เชื้อในหมู่บ้าน

7.ไม่ให้ เด็ก เยาวชน ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เข้าพักตามโรงแรม และข้อความร่วมมือผู้ประกอบการดูแลไม่ให้ เด็ก เยาวชน ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เข้าพัก

เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมในช่วงเทศกาล วันวาเลนไทน์ และห้ามจำหน่ายสุราในวันสำคัญ

ป้องกันเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ฉ้อโกง ผ่านเฟสบุ๊ก แอฟพลิเคชั่นไลน์ ในการซื้อขายของออนไลน์

8.ให้ระมัดระวัง การโพสต์
คอมเมนท์ แชร์ เสี่ยงความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ

9.การแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ผ่าน 191 หรือ สภ.หนองปลิง 056-255191

ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พบปะประชาชน

โดยได้นำส่วนราชการในสังกัดออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพร้อมทั้งให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลแควใหญ่

เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอออกให้บริการประชาชน

เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้นมีประธานในพิธีว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย  นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่

ขณะที่สถานศึกษาภายในพื้นที่ เช่นที่โรงเรียนวัดตะแบก ต.แควใหญ่ โรงเรียนวัดสุบรรณฯ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

นอกจากจัดโครงการจิตอาสา ให้ความรู้ด้านกฎหมายการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

ยังมีโครงการ ครู 5 นาทีหน้าเสาธง และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ที่ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม อีกด้วย

“ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรความปลอดภัยในการใช้รถ

รวมทั้งตั้งจุดบริการ การจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางกลับบ้านของพี่น้องประชาชน

ผมยังมีมาตรการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ในการมาติดต่อสถานที่ราชการ ของประชาชน และการลงพื้นที่ดูแลชาวบ้าน

ตั้งจุดคัดกรองการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณจุดตรวจตำรวจทางหลวงกู้ภัย(เขาเขียว)ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์

เพื่อกวดขัน ประชาชนในการใส่แมสก์ในการเดินทางสัญจร และ คัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์

มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.ต.สุกฤษฎิ์ บุญทรงผบก.ภ.จ.นครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมือง นครสวรรค์
เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ” พ.ต.อ.นรากรกล่าว

เสือออนไลน์14/4/63