Saturday, July 20, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไปมจร.นำนักศึกษาใหม่ ทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน

  มจร.นำนักศึกษาใหม่ ทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน

  มจร.นำนักศึกษาใหม่ “โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการศึกษาใหม่ ประจำปี 2566”ทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน

  วันที่ 16 กรกฏาคม 2566 ณ วัดบางขุนไทย ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางทำกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน จำนวน 250 ต้น

  มีพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ. ศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำคณะนิสิต

  ในการทำ CSR ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอบ้านแหลม ทั้งนี้นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงแนะนำวิธีการปลูกป่าโกงกาง ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments