มอบประกาศเกียรติคุณ2ตำรวจดีเด่นสภ.เมืองปัตตานี

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 65  เวลา 10.00 น.ที่ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองปัตตานี อ.เมือง จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.ญาณพงศ์ อุบลบาน ผกก.สภ.เมืองปัตตานีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
“ตำรวจดี ผู้เป็นที่รักของ สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี”

ได้พิจารณาและคัดเลือข้าราชการตำรวจ ผู้มีความประพฤติดี สามารถครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจทั่วไป สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 2 นาย ดังนี้

1. ร.ต.อ.ภูมิวิรัตน์ มณีรัตน์
รอง สว.(สส.)สภ.เมืองปัตตานี

2.จ.ส.ต.ปิยะภัทร ฤทธิ์รัตน์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองปัตตานี

พร้อมให้โอวาทและอวยพรให้ข้าราชการตำรวจทั้งสองนาย
จงมีแต่ความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการต่อไป