มอบโล่ วันตำรวจ ประจำปี2562

 
วันที่ 16 ต.ค. 62  ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. 
พล.ต.อ.วิระชัย  ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส “วันตำรวจ” ประจำปี 2562  
 
ในปีนี้มีผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ทั้งสิ้น  77 ราย มีรายละเอียดรางวัล ได้แก่
ป้องกันปราบปรามดีเด่น 10 ราย
1.พ.ต.อ.เมธาพงษ์ บุญศรี ผกก.เมืองสิงห์บุรี บช.ภ.1
2.พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ ผกกสภ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี บช.ภ.2
3.พ.ต.อ.คเชนทร์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา บช.ภ. 3
4.พ.ต.อ.ธนิต ดวงกลาง ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร บช.ภ.4
5.พ.ต.อ.ธนพล บินทปัญญา ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน บช.ภ.5
6.พ.ต.อ.วิริยะบุณฑิต สถิตย์สุวชาติ ผกก.สภ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ บช.ภ.6
7.พ.ต.อ.อภิชาต พุทธบุล ผกก.สภ.เมืองราชบุรี บช.ภ.7
8.พ.ต.อ.เรืองเดช สุวรณพิกุล ผกก.สภ.ปากน้ำ จ.ระนอง บช.ภ.8
9.พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ ขวัญสรี ผกก.สภ.ทุ่งหว้า จ.สตูล บช.ภ.9
10.พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.สายตรวจ บก.สปพ.บช.น.
ป้องกันยาเสพติดดีเด่น 13 ราย
1.พ.ต.อ.หญิง ธชกานต์ ปัทมะศิริ รองผบก.อก.บช.ปส.
2.พ.ต.อ.ออมสิน ตรารุ่งเรือง รองผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
3.พ.ต.อ.ลัภย์สกล บุญต่อ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.น.2
4.พ.ต.ท.ธีรภาพ ลือราช รองผกก.ป.สภ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
5.พ.ต.ท.กุญชร วงษ์พันธ์ุ รองผกก.สส.สภ.ทุ่งคลี จ.สุพรรณบุรี
6.พ.ต.ท.พิเชษฐ์ กันทาสัม รองผกก.ฝอ.ภ.จว.ตรัง
7.พ.ต.ท.สุวสิลป์ โลตุฤทธิ์ ผบ.ร้อย ตชด.116 บช.ตชด.
8.พ.ต.ท.อนุชา แสงดี  สว.อก.สภ.คลองสิบสอง จ.ปทุมธานี
9.พ.ต.ท.มานิตน์ คงดำ สว.อก.สภ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
10.พ.ต.ท.หญิง นันทนภัส อุ่นทอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3
11.พ.ต.ท.หญิง นิรันตรี หัสนัย สว.ฝอ.5บก.อก.ภ.5
12.พ.ต.อ.อัครเดช พรมโพธิ์  สว.ส.ทท.3 บก.ทท.1
13.ร.ต.อ.วีระ พีระพลพันธ์ รองสว.ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล.
ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น12 ราย
1.พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์ รองผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
2.พ.ต.อ.ชาลี เดชศิริ  ผกก.สภ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
3.พ.ต.อ.จรูญศักดิ์ โต๊ะถม ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.7
4.พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ ผกก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี
5.พ.ต.ท.โชติช่วง รัศมี รองผกก.สส.บก.น.8
6.พ.ต.ท.อภิรัตน์ โทจำปา รองผกก.3 บก.ปส.2
7.พ.ต.ท.พลบูลย์ สุวรณณบูลย์ รองผกก.สส.ภ.จว.ยะลา
8.พ.ต.ท. ประทีป ชูศรี สว.กก.3 บก.ป.
9.พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร สว.ส.ท.3 กก.3 บก.ทท.2
10.พ.ต.ท.เทพปกรณ์ เจริญพงศ์ สวป.สภ.เมืองชลบุรี
11.พ.ต.ท.ทันนชัย พอพิน รองผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5
12.พ.ต.ต.ชัยวิวัฒน์ โอปาก สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธ์ุ
พนักงานสอบสวนดีเด่น  7 ราย
1.พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.ป.
2.พ.ต.อ.วสันต์ วิจิตพุทธิกุล ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน  บก.สส.บช.น
3.พ.ต.อ.ประหยัด เฮ้ารัง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.2
4.พ.ต.อ.ศักยฐิปต์ ศิรสกุล ผกก. (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส. ภ.7
5.พ.ต.ท.ประพนธ์ ภูจอมนิล  รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์  
6.พ.ต.ท.ชัยพร พรมสำลี  รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.เมืองอำนาจเจริญ ปรท.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปัตตานี  
7.พ.ต.ท.ไพศาล วรรณชัย สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกำแพงเพชร
ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ดีเด่น   
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภ.จว.เพชรบุรี
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภ.จว.เพชรบูรณ์
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภ.จว.จันทบุรี
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภ.จว.ยะลา
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 บก.สปพ.
ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ดีเด่น(ชมเชย)
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภ.จว.ยโสธร
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภ.จว.น่าน
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภ.จว.ชุมพร
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภ.จว.สิงห์บุรี
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภ.จว.ตรัง
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภ.จว.สกลนคร 

หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมดีเยี่ยม  3 ราย
1.พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. กลุ่มลักษณะงานในส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง

2.พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.สตส.ตร. กลุ่มลักษณะงานในส่วนบริหาร ส่วนการศึกษาและส่วนบังคับบัญชาในสังกัด สง.ผบ.ตร.

3.พล.ต.ต.ชัยต์พจน์ สุวรรณรักษ์ ผบก.สท.

หน่วยงานระดับ บช. มีผลปฏิบัติดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด
1.พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3
2.พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ รองผบช.ภ.1
3.พ.ต.อ.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ รองผบก.สส.ภ.8

 

ด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น
1.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5
2.พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันติวะชัย รองผบช.ภ.3
3.พ.ต.อ.ชยานนท์ มีสติ รองผบก.ภ.จว.อ่างทอง ปรท.บก.สส.ภ.1

 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น
1.พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รองผบช.ภ.5
2.พ.ต.ต.หญิง ยุพิน มาปเต สว.ปรก.ศอ.ปศ.ภ.3
3.พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ประจำ ภ.1

ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานสืบสวนดีเด่น   3 ราย
1.พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รองผบช.น.
2.พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผบก.สส.ภ.1
3.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5

นอกจากนี้ยังมอบรางวัลให้กับ ผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของ  7 ราย และพลเมืองดี  2 ราย