มอบโล่20ตำรวจปราบยาเสพติดดีเด่น

3104

วันที่ 7สิงหาคม 2563 ที่ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2อาคาร 1 ตร.

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยรอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ร่วมกันมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร)

พร้อมด้วยพลตำรวจโท วิษณุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในห้วง 6เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

พิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกจากปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ ความยากลำบากในการสืบสวน ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการขยายผล ทำลายเครือข่าย

และยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องจากการกระทำความผิดได้จำนวนมาก

ในห้วงที่ผ่านมานั้นมีคดีที่ได้รับการพิจารณาทั้งสิ้น 18 คดี

เป็นการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายสุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์ อยุธยา หนองบัวสำภู นครทนม อุตรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิชุมพร พัทลุง และ กรุงเทพมหานคร

ได้ผู้ต้องหารวม 48 คน ของกลาง ยาบ้า 35,882,000เม็ด ไอซ์5,812กิโลกรัม เคตามีน 100กิโลกรัมและกัญชา 4,206 กิโลกรัม

ยึดทรัพย์สินที่มาจากการค้ายาเสพติดรวมมูลค่า 1,000ล้านบาท

ทั้งนี้ มีหน่วยงานและข้าราชการตำรวจได้รับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 20 ราย ดังนี้

หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 6ราย

1.ตำรวจภูธรจังหวัดตาก พลตำรวจตรี ปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก(รับมอบ)

2.กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ...พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผกก.สส.2บก.สส.บช.. (รับมอบ)

3.กองกำกับการ 1กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ...เชษฐา โพนทอง รอง ผกก.1บก.ปส.2(รับมอบ)

4.กองกำกับการ1 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด...วนัสชัย ยิ่งยงสมสวัสดิ์ ผกก.3บก.ปส.2(รับมอบ)

5.กองกำกับการ 1กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด..อ.ยุทธนา พฤกษารุ่งเรือง ผกก.1 บก.ปส.4(รับมอบ)

6.กองกำกับการ 3กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด...โฆษิต บุญทวี ผกก.3บก.ปส.4(รับมอบ)

ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 14ราย

1....พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล รอง ผบก..จว.เชียงราย

2....ธวัชชัย พงษ์วิวัฒน์ชัย รอง ผบก.สส..5

3....ประสงค์ สิงห์ประเสริฐ รอง ผกก.3 บก.ปส.2

4....กำพล เยาว์ธานี สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส..5

5....ณรายุทธ ไตรยสุทธิ์ สว.กก.สส.2บก.สส..4

6....ทักษิณ เงินทอง สว.กก.3บก.ปส.2

7.ว่าที่ ...สาลี ทวีเลิศ สว.กก.2บก.สกส.

8....เตชินท์ แก้วเจือ รอง สว.กก.2บก.สกส.

9...นริศ งามวงษ์ ผบ.หมู่ กก.2บก.สกส.

10...เฉลิมชัย เทพอุด ผบ.หมู่ (.) สภ.สบปราบ จว.ลำปาง

11...จิระ พลสง ผบ.หมู่ .ทล. 2กก.4บก.ทล.

12....กฤติกร อุทัยชิต ผบ.หมู่ กก.2บก.สกส.

13....ทศพร น้อยนอนเมือง ผบ.หมู่ กก.2บก.สกส.

14....วีรยุทธ ปฏิเสน ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติราชการ กก.2บก.ปส.

การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้หน่วยงานและข้าราชการตำรวจ

ที่เดินหน้าป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ

รวมถึงให้ข้าราชการตำรวจทุกนายทุกพื้นที่ถืเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดต่อไป