Monday, July 22, 2024
More
  HomeStories About Meมีคุณธรรม ความโปร่งใสระดับAA

  มีคุณธรรม ความโปร่งใสระดับAA

  พ.ต.อ.กิตติพงษ์ สิมมาลี ผกก.สน.ศาลาแดง

  บริหารและพัฒนาสน.ศาลาแดง เป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสถานีตำรวจนครบาล (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 2565
  ได้ระดับ AA

  ผลงานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สน.ศาลาแดง ตาม พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เป็นนโยบายพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศ

  โดย พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. รับมอบนโยบาย มีพล.ต.ต.จักรภพ สุคนธราช ผบก. น.7 เป็นประธานเปิดงาน นายสุรศักดิ์ โรจนวิริยาภรณ์ ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยฯประจำ สน.ศาลาแดง นายเลิศพงษ์ โกฏิเสถียรกุล นายกฤษณา มีขำ คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยฯตัวแทนเจ้าหน้าที่เขตบางแค เขตทวีวัฒนา ร่วมงานบริเวณหน้าอาคารที่ทำการสน.ศาลาแดง  ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา

  ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯแห่งนี้มีการยื่นคำร้องต่อนายทะเบียน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ทำให้ผู้ไกล่เกลี่ยสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย มี

  เป้าหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ทุนทรัพย์ไม่มากนัก ข้อพิพาทคดีอาญาบางประเภท ให้มีการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ อันจะส่งผลให้ปริมาณคดีขึ้นสู่กระบวนการชั้นศาลลดน้อยลง

  เข้มมาตรการรักษาความสะอาดโรงพัก ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะที่ห้อง One Stop Service ยินดีรับใช้ประชาชน  เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรม การบริการแต่ละฝ่ายเป็นขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนด การแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยพูดจาไพเราะ มีความกระตื้อรื้อร้น การรับโทรศัพท์ตามแบบที่กำหนดไว้ ตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน ห้องควบคุมผู้ต้องหา ห้องน้ำสะอาด เรียบร้อย ปรับภูมิทัศน์รอบโรงพักสวยงาม

  โครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน มีห้องศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม  (Command and Control Operation Center : CCOC) ดูภาพกล้องวงจรปิด พร้อมจัดตั้งเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่

  จัดทำโครงการอาหารกลางวัน ประกอบด้วยตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานไม่หวังผลกำไรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน สื่อมวลชน

  จากนั้นเปิดโอกาสให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพพื้นที่และคัดเลือกพื้นที่ร่วมโครงการ พื้นที่ดังกล่าวมาจากการสะท้อนความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้แก้ไขอาชญากรรมในพื้นที่นั้น ๆ อย่างแท้จริง

  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 5 ส. และฝ่ายจราจร ปรับปรุงพื้นที่หลังแฟลตสน.ศาลาแดงเพื่อทำที่จอดรถ จยย.ของโรงพัก จัดโครงการอาหารกลางวัน”ครัวศาลาแดง” ห้องตัดผมตำรวจฟรี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจลูกน้อง โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติที่ชุมชนทองพูนพัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ด้วยความห่วงใยจาก สน.ศาลาแดง และกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 จัดโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ

  พ.ต.อ.กิตติพงษ์ สิมมาลี ผกก.สน.ศาลาแดง  พ.ต.ท.ดุรงค์ฤทธิ์ เสนเผือก รองผกก.ป. พ.ต.ท.ภคิน วงศ์สุวรรณรอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.ธวัชชัย โป๊ะโดยรอง ผกก.สส. พ.ต.ท.กัมปนาท สุนทรสนิท สวป. พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ ทิณรัตน์ สวป.พ.ต.ท.กรวุฒิ งดงามจรัส สว.สส พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ มิลลิมิตร สว.อก.

  นำกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยบ้านเรือนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ศาลาแดง อาสาตำรวจบ้าน เทศกิจเขต บางเเค เทศกิจเขตทวีวัฒนา มูลนิธิกู้ภัย สำนักระบายน้ำ พร้อมเรือ 2 ลำ รวม 111 นาย จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ให้คำแนะนำพี่น้องประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ให้ปลอดภัย

  นอกจากนี้พ.ต.อ.กิตติพงษ์  ออกตรวจการอำนวยความสะดวกจราจร อีกทั้งมอบน้ำดื่มกาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง ผ้าเย็น ให้กับปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง และกองอำนวยการร่วมฯ เทศกาลสงกรานต์2566 สน.ศาลาแดง

  ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.เจษฎา สวยสม รอง ผบก.น.7 มอบหมายให้
  พ.ต.อ.กิตติพงษ์ สิมมาลีผกก.สน.ศาลาแดง พ.ต.ท.วรวุฒิ ไชยสมบูรณ์ รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.กำพล กลั่นกสิกรณ์ สวป.พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายจราจร สน.ศาลาแดง

  ดำเนินการตามโครงการ “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ”อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรที่ควรทราบให้กับนักเรียนที่โรงเรียนทีปังกร แขวงและเขตทวีวัฒนา กทม.

  ชี้ให้เห็นอันตรายในการถอดอุปกรณ์ส่วนควบของรถบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมที่แข่งรถและขับขี่แข่งขันรถในทาง เตือนให้นักเรียนติดแผ่นป้ายทะเบียนรถและห้ามใช้ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ไม่มี มอก.และถอดอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

  รณรงค์ไม่ให้การพนัน “เชียร์ให้มันส์ ไม่ต้องพนันก็ได้” ร่วมกับพ.ต.ท.วรวุฒิ ไชยสมบูรณ์ รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ธนกร พิมพ์ชัย สวป. พร้อม เจ้าหน้าที่ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สน.ศาลาแดง

  ออกให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ให้กับ พนักงาน สถานประกอบการโรงงานกล้วยไม้ บริษัท เออม่า ฟลอร่าห์ จำกัด แขวงและเขตทวีวัฒนา กทม. พบเห็นการกระทำผิดให้รีบแจ้งสน.ศาลาแดง ทราบทันที โทรแจ้งสายด่วน 0631211711

  เสือออนไลน์15/7/66

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments