Thursday, December 7, 2023
More
  HomeCan i show“รองชัยยง”วอนพี่น้องตำรวจใช้สิทธิเลือกตำรวจน้ำดี เป็น ก.ตร.

  “รองชัยยง”วอนพี่น้องตำรวจใช้สิทธิเลือกตำรวจน้ำดี เป็น ก.ตร.

  “พล.ต.อ.ชัยยง”วอนพี่น้องข้าราชการตำรวจ ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ เลือกตำรวจน้ำดี เป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นตัวแทน เป็นปากเสียง ช่วยให้ระบบการแต่งตั้งให้เป็นที่ยอมรับ คืนกลับมา

  เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2566 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจรอดีต รอง ผบ.ตร.และผู้สมัคร ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเลข 4 กล่าวว่า

  ในการเลือกตั้ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม พ.ร.บ. ตำรวจปี 2565 กำหนด นั้น ต้องยอมรับว่า ยังมีตำรวจอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจว่า เลือกไปแล้วจะไดัอะไร.? ก.ต.ร.ผู้ทรงคุณวุฒิ จะช่วยให้ระบบการแต่งตั้งให้มีความเป็นธรรมให้ดีขึ้นจริงหรือ.?

  พล.ต.อ.ชัยยง กล่าวต่อว่า ตนได้นั่งเฝ้าติดตาม”การแต่งตั้งตำรวจในวาระประจำปี 2565 เพิ่งผ่านไปไม่ว่าจะเลื่อนขึ้น ย้ายข้าง หรืออยู่ที่เดิมก็ตาม น้อง ๆตำรวจก็ต้องวิ่งเต้นด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนั้น

  ถ้าน้องๆตำรวจอยากให้การแต่งตั้งเป็นระบบที่ยอมรับได้ ก็ขอให้น้อง ๆ เลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในเดือนมีนาคม 2566 นี้ ให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถเพื่อเข้าไปเป็น ก.ตร. ทำหน้าที่ดูแลการแต่งตั้งโยกย้ายและออกกฎ ก.ตร.ที่มีมาตรฐานเป็นธรรม ทั้งเรื่องแต่งตั้งและเรื่องอื่น ๆ โดยเฉพาะการกำหนดเกี่ยวกับตำรวจไม่มียศ ” ให้มีผลกระทบกับตำรวจน้อยที่สุด

  นอกจากนี้ การเลือก ก.ตร.ดังกล่าวยังส่งผลโดยตรงกับผู้ที่จะเป็นองค์คณะ ก.ร.ตร. ” (คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ) ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนตำรวจ และส่งผลในการคัดเลือกองค์คณะ ก.พ.ค.ตร. (คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้ราชการตำรวจ) ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของตำราจ โดยจะมีอดีตข้าราชการฝ่ายอื่น ศาล อัยการ ทนายความ ร่วมเป็นองค์คณะด้วย

  ดังนั้น ผู้ที่เป็นองค์คณะในส่วนของอดีตข้าราชการตำรวจ จึงต้องมีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดี ผมเป็นผู้หนึ่งที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น ก. ตร.
  ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้นื่อง ๆ พิจารณา” ซึ่งอยากให้พี่น้องข้าราชการตำรวจออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆ เพื่อเลือกผู้เข้าไปเป็นปากเสียง เปรียบเป็นตัวแทนของตัวท่านเอง และพี่น้องข้าราชการตำรวจจะได้ภาคภูมิใจกับอาชีพตำรวจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป “ผู้สมัคร ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเลข 4 กล่าว”

  สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิฯมีทั้งหมด 23 หมายเลข ดังนี้

  หมายเลข 1.พล.ต.ท.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว,หมายเลข 2. พล.ต.ท.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ ,หมายเลข 3.พล.ต.อ.ชัยพร พานิชอัตรา ,หมายเลข 4.พล.ต.อ.)ชัยยง กีรติขจร, หมายเลข 5.พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล,หมายเลข 6.พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ, หมายเลข 7.พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น,หมายเลข 8.พล.ต.ท.ปิยะ สอนตระกูล,หมายเลข 9. ศาสตราจารย์ พล.ต.ท.พิศาล มุขแจ้ง,หมายเลข 10.พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ,หมายเลข 11.พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก ,หมายเลข 12.พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม,
  หมายเลข 13.พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร

  หมายเลข 14.พล.ต.อ.วินัย ทองสอง ,หมายเลข 15., พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ,หมายเลข 16.พล.ต.อ.ศรายุทธ พูลธัญญะ,หมายเลข 17.พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร,หมายเลข 18.พล.ต.อ.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ, หมายเลข 19.พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม,หมายเลข 20.พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา,หมายเลข 21.พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ, หมายเลข 22.)พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน,หมายเลข 23.พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments