“รองรอย”ตรวจประสิทธิภาพสายตรวจภาค2

วันที่3 ก.ค.65เวลา 09:15 -13.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผบช.รร.นรต. พร้อมคณะ

เดินทางมาเป็นประธานในการตรวจประเมินผล การจัดฝึกอบรมขยายผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปรามประจำปีงบประมาณ 2565

มี พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 , รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ทุกท่าน, ผู้บังคับการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 และหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ทุกแห่ง เข้าร่วมการตรวจประเมินฯ

หน่วยที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดการฝึกยุทธวิธีของ ตำรวจภูธรภาค 2 ในการตรวจประเมินในครั้งนี้ คือ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี