รับส่งมอบหน้าที่ผู้การกองปราบฯ

1383

ป.จัดพิธี รับ-ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการปราบปราม

เช้าวันที่ 15 ต.ค.ที่ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ได้จัดพิธีรับ – ส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการปราบปราม ระหว่าง พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช รอง ผบช.ก. กับ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ป.

ในพิธีมีการตรวจแถวกองเกียรติยศ พิธีรับมอบรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่น และพิธีมอบธงประจำกองบังคับการ

สำหรับพิธีนี้ดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกครั้ง ที่มีการเข้ามารับตำแหน่งใหม่ของผู้บังคับการปราบปราม

โดย พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช รอง ผบช.ก. ได้กล่าวถึงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองปราบปราม ว่า

กองปราบปรามมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ผลงานของกองปราบเป็นที่ยอมรับจากสังคมเป็นอย่างมาก

อยากขอขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกท่านที่ทุ่มเท ตั้งใจทำงานภายใต้ทีมเดียวกัน คือ ทีมกองปราบ

นอกจากนี้ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ที่ได้รับความไว้วางใจให้มาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการปราบปราม คนที่ 37

เชื่อมั่นว่า พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม จะนำพากองปราบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับรางวัลข้าราชการดีเด่น พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช รอง ผบช.ก. ถือว่าเป็นรางวัลที่มอบให้แทนคำขอบคุณ ที่ผู้ได้รับมีความตั้งใจ และมีความสามารถที่โดดเด่น

นอกจากจะเป็นความสำเร็จของผู้ที่ได้รับแล้ว ยังถือว่าเป็นความสำเร็จของทุกคนภายใต้ทีมกองปราบ

ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมแรงร่วมใจ ทำงานเพื่อกองปราบให้เป็นที่ยอมรับดังเช่นที่ผ่านมาต่อไป

ด้านพล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ป. ได้กล่าวขอบคุณ พล.ต.ต. จิรภพ ภูริเดช รอง ผบช.ก. และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นให้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้บังคับการปราบปรามนี้

และได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า กองบังคับการปราบปราม จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ให้สมกับคำว่า มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชนสำหรับ

สำหรับรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นประทวนดีเด่นที่ได้รับโล่มีดังนี้
 
1.ด.ต.สมภพ ทองเชื้อ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป. ชป. 11
2.ด.ต.ภูวศิษฐ์ จิรรัฐเดชาพงศ์ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป. ชป.12
3. ส.ต.อ.นิรุตต์ มีภักดี ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป. ชป.13
4.ด.ต.ธวัชชัย ผาสุกานนท์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป. ชป. 14
5.ส.ต.ท.สุรพล จักสอง ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.ชป.15
6. ด.ต.สมพงษ์ ศรีงาม ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.ชป.16
7.ส.ต.อ.กฤษฎา ขามฝาด ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.ชป.17
8.ด.ต.จิรภัทร ยิ่งยง ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.ชป.18
9.ส.ต.ท.วราวุฒิ ไชยกาล ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.ชป.19
10.ด.ต.หญิง ชลธิชา ชัยคำ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป. ธุรการ
11.ด.ต.อนุรักษ์ สุทธิแสน ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.ชป.1
12.ส.ต.ท.วีรวัฒน์ ชมภูแสง ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.ชป.2
13.ส.ต.ท.ธีระวัฒน์ หาญประโคน ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.ชป.3
14.ส.ต.อ.สุรพล สุดแดนไพร ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.ชป.4
15.ด.ต.ระพี่พัฒน์ หอมจรรยา ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.ชป.5
16.ส.ต.อ.หญิง จุทากิพย์ จรทะผา ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.ธุรการ
17.ด.ต.นมสิทธิ์ วาทโยธา ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.ชป.1
18.ด.ต.พนัส กลิ่นศรีสุข ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.ชป.2
19.ส.ต.ท.ต่อพงศ์ โตวังจร ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.ชป.3
20.ส.ต.อ.เอกชัย นามบุตร ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.ชป.4
21.ด.ต.สุริยา โพธิศรีผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.ชป.5
22. ส.ต.ท.ภาสิทธิ์ พุ่มประดับ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.ชป.พิเศษ กก.3บก.ป.
23.ส.ต.อ.หญิง นวลฉวี สีมันตะ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.ชป.อก.กก.3บก.ป.
24.ด.ต.สุทัศ ศรีอินหงค์ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ป.ชป.1
25.ส.ต.ท.ชัยรัตน์ ธรรมใจ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ป.ชป.2
26.ด.ต.สุชาติ เสาะก่าน ผบ.หมู่ กก.4 บก.ป.ชป.3
27.ด.ต.เทพศักดิ์ พิมพาพันธ์ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ป.ชป.4
28.ด.ต.ยศสถิต แสนยศ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ป.ชป.5
29.ด.ต.ณรงค์ชัย พรมแทนสุดผบ.หมู่ กก.4 บก.ป.ธุรการ
30. ด.ต.อดิสรณ์ เที่ยงธรรม ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป. ชป.1
31. ส.ต.อ.สิทธิชัย แสงสิน  ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป. ชป.2
32. ส.ต.ท.สิทธิชัย ทวีโภค ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป. ชป.3
33. ด.ต.ณรงค์กร สงสว่าง ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป. ชป.4
34. ส.ต.อ.เอกวิทย์ เจริญศักดิ์  ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป. ชป.5
35. ส.ต.ท.เสกสรร ยามพิทักษ์ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป. ชป.6
36. ด.ต.วุฒิชัย เพ็ชรคงทอง ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. (ชป.พัทลุง)
37. ส.ต.อ.สุริยา ทองลี่ ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. ชป.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
38. ส.ต.อ.สรศักดิ์ โชติกมาศ ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. ชป.สงขลา
39. ส.ต.อ.ปริวัตร เป็งใจ ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป.  ชป.ตรัง
40. ด.ต.ณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมสิน ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. ชป.สตูล
41. ส.ต.อ.พิรภัทร กาญจนรังษี ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. ชป.กทม.
42. ส.ต.อ.ณัฐดนัย ศรีโยธา ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป. ธุรการสนับสนุน
43. ส.ต.ท.เนติพงษ์ ไชยวงค์ ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป. งานปฏิบัติการพิเศษ (หนุมาน)
44.ด.ต.นรพัชร์ พันธ์สุริยะกันต์ ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป. งานรถสายตรวจฯ
45. ส.ต.ต.สมัยกานต์ ล่องทอง รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป. งานเครื่องมือพิเศษ
46.ส.ต.ท.คณากร ชิราพฤกษ์ รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป. งานประชาสัมพันธ์
47. ส.ต.ท.ศราวุฒิ จันทะดัด รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป. งานวิจัยและพัฒนา
48.ด.ต.บัณฑิต สุรัมย์  ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป. งานวิเคราะห์ข่าว
49. ส.ต.ต.ปัญญพัฒน์ เหมมณี ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป. งานธุรการ
50.ส.ต.ท.ดนุสรณ์ เลิศงาม รรท.ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป. งาน 1
 51. ด.ต.หญิง แววตา เชยสุขจิตต์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป. งาน 2
52. ด.ต.หญิง ฉวีวรรณ กัณหาเรียง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป. งาน 3
53. จ.ส.ต.หญิง สุภาพร แพงมา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป. งาน 4
54.ส.ต.อ.หญิง วิชยา เหลี่ยมดี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป.งาน 5
55. ด.ต.หญิง อัญชลี ขันธ์ควง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป.งาน 6
56. ด.ต.วีระ มหาปาน ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป.งาน 7