Tuesday, June 18, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันราชทัณฑ์ เข้ม ห้ามซ้อมนักโทษ !!!

  ราชทัณฑ์ เข้ม ห้ามซ้อมนักโทษ !!!

  คณะกรรมการราชทัณฑ์ประชุมครั้งแรกเข้ม ห้ามผู้คุมฝากขายสินค้าในเรือนจำ/ห้ามซ้อมทรมานนักโทษ”

  พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมกรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ และศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองออกตามกฎหมายพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

  การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ให้ที่ประชุมทราบ เน้นนโยบาย 3 ส. คือ ส.สะอาด ส.สุจริต ส.เสมอภาค เช่น การให้ยกเลิกอาหารฝากขายของผู้คุมและครอบครัวในเรือนจำ เนื่องจากเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน การประกาศห้ามมิให้ผู้คุมทำการซ้อมทรมาน หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ประกาศให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นวาระแห่งชาติ

  นอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (Care : center For Assistance To Reintegration and Employment) ขึ้นในทุกเรือนจำ 143 แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังที่พ้นโทษหรือญาติพี่น้อง ที่มีความประสงค์จะหางาน ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลดโอกาสในการที่จะกลับมากระทำผิดซ้ำอีกด้วย

  ขณะเดียวกัน ในปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์รับผิดชอบผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น 334,931(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) ในเรือนจำ 143 แห่งทั่วประเทศ และกำลังพยายามที่จะแก้ไขพฤตินิสัยของคนเหล่านี้ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมอีกครั้งเมื่อพ้นโทษ โดยปรับปรุงและจัดระบบบริหารจัดการใหม่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ถึงขั้น
  ไล่ออก/ปลดออกและให้ออกไปแล้ว 32 ราย ในรอบสี่เดือนเศษ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments