วิวาห์หวาน รองก๊อด สายตรวจฯ ถปพ.

2805

เช้าวันที่ 22 ธ.ค. ที่สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.เป็นประธานในพิธีสมรสระหว่าง น.ส.ธันว์ญภรณ์ ศรีสม บุตรนางสิวาภรณ์ เพิ้งจันทร์ กับ พ.ต.ท.วรา พงษ์ศิริ รองผกก.สายตรวจและถวายความปลอดภัย บก.ถปพ. บุตรพล.ต.ต.อัครชัย -กชพรรณ พงษ์ศิริ

ท่ามกลางแขกเหรื่อผู้ใหญ่จำนวนมาก โดยเฉพาะ เพื่อนนรต.32 รุ่นเดียวกับพ่อเจ้าบ่าว

อาทิ พล.ต.อ.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา พล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ พล.ต.ต.สาธิต เจริญพิภพ พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์ พล.ต.ต.ทวิพงษ์ คงสูงเนิน พ.ต.อ.นครพัฒน์ พรหมพันธ์ุ

รวมทั้งพล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบก.ถปพ. ในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพ.ต.ท.วรา และ นิภาพรรณ ​สุขวิมล ภริยา ร่วมในงาน และร่วมเป็นประธานในพิธีรดน้ำสังข์ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

โดยพล.ต.อ.อัศวิน-วาสนา ขวัญเมือง จะมาเป็นประธานในพิธีเลี้ยงฉลองสมรสในเย็นวันเดียวกัน