Tuesday, June 18, 2024
More
  HomeStories About Meสภ.สองพี่น้อง ยกระดับการบริการ ทำความดีด้วยหัวใจ

  สภ.สองพี่น้อง ยกระดับการบริการ ทำความดีด้วยหัวใจ

       

  พ.ต.อ.กฤศ จันทร์สว่าง ผกก.สภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เข้ามายกระดับการบริการประชาชนภายในโรงพัก จุดบริการประชาชนเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) เจ้าหน้าที่มีความพร้อม มีป้ายประชาสัมพันธ์การบริการแต่ละฝ่ายเป็นขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนด การแต่งเครื่องแบบหรือการแต่งกายเรียบร้อยพูดจาไพเราะสุภาพอ่อนโยน 

  มีกิริยาอาการสุภาพเป็นมิตร มีความกระตื้อรื้อร้นและยิ้มแย้มแจ่มใสให้บริการ รวมทั้งการรับโทรศัพท์ตามแบบที่กำหนดไว้ด้วยความสุภาพ ตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน 

  นอกจากนี้จัดหาตู้ใส่น้ำดื่มไว้บริการประชาชน ติดตั้งประตูอัตโนมัติ รถเข็นสำหรับบุคคลพิเศษ ติดตั้งราวจับอะลูมิเนียม และที่จอด สำหรับบุคคลพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด สมกับเป็นโรงพักเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

  ภารกิจประจำวันร่วมกับพ.ต.ท.ธวัชชัย นรสิงห์ รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.สุวิทย์ ทองพนัง รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.กิตติพงษ์ บุญรอด รอง ผกก.สส. และข้าราชการตำรวจ สภ.สองพี่น้อง เคารพธงชาติ สวดมนต์  กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ  กล่าวอุดมคติ ตรวจการแต่งกายทรงผมให้ถูกระเบียบ

  กำชับการปฏิบัติในช่วงระดมกวาดล้างอาชญากรรม เน้นย้ำนโยบายและข้อสั่งการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ของกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 7 และของกองบังคับการตำรวจภูธร จ.สุพรรณบุรี รวมทั้งการให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสถานีตำรวจ

  ประชุมประจำเดือน กำชับการปฎิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชา รวมทั้งชี้แจงแนวทางการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแนวทางของพล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. และฉายซีดีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบทั่วกัน มอบใบประกาศเกียรติคุณขอบคุณผู้สนับสนุนด้านต่างๆทุกเดือน เช่นผู้สนับสนุนน้ำดื่ม ไว้เพื่อบริการประชาชน

          สร้างขวัญกำลังใจลูกน้องมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจดีเด่นประจำเดือน จัดโครงการอาหารกลางวัน นำช่างตัดผมจากวิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี มาให้บริการตัดผมถูกระเบียบให้กับลูกน้อง ต่อไปโรงพักจะดำเนินการเอง โดยมีอุปกรณ์ตัดผมประจำสภ.และฝึกให้ตำรวจตัดผมกันเอง เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่าย

  จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในเพื่อสร้างความสามัคคี  นำคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจลูกชาย ลูกสาวลูกน้องมีอาการป่วย พร้อมมอบปัจจัยจำนวนหนึ่งเพื่อไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนการเสริมเขี้ยวเล็บให้ลูกน้องได้ฝึกแถวบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือแบบฝึกพระราชทานประจำปี พ.ศ.2561

          จัดโครงการ “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” เช่น  กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “Big Cleaning Day สภ.สองพี่น้อง” ทำความสะอาดตัวอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงพักให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำความสะอาดห้องควบคุม ตรวจสอบความเรียบร้อยรถจยย.ของทางราชการ ช่วยกันกำจัดผักตบชวาในคลอง เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่

  โดยร่วมกับชาวบ้าน ต.ต้นตาล ที่วัดสองพี่น้อง มีนายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้องเป็นประธาน ร่วมด้วยนายภูวนารถ จารุภูมิก นายกอบต.ต้นตาล พ.อ.กุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์ บก.ควบคุม กกล.รส.มทบ.17 ร.อ.ชูชาติ กลิ่นพุดตาน ผบ.มว.รส.มทบ.17 นายสมโชค วณิชชาพลอย ปลัดอำเภอสองพี่น้อง ฝ่ายความมั่นคง และนายพณัติสรรค์ ไชยชนะ ศูนย์ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี และระดมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบางบอน ต.หัวโพธิ์

  นอกจากนี้พ.ต.อ.กฤศ ยังนำลูกน้อง 20 นาย ร่วมบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง ร่วมทั้งบริจาคสิ่งของ ตามโครงการผ้าป่ารีไซเคิล วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี อีกด้วย
         
  นอกจากนี้มีกิจกรรม ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประดับหน้า สภ.สองพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ณ ศาลาเทศบารมี วัดวิมลโภคาราม ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

  ร่วมปฏิบัติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาเถรคันฉ่อง วัดดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุม บก.ภ.จ.สุพรรณบุรี 

  โดยมีพล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ภ.จ.สุพรรณบุรี กต.ตร. และแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะญาติธรรม เข้าร่วม

          นำลูกน้องเข้าร่วมกิจกรรมของ บก.ภ.จ.สุพรรณบุรี โดยมีพล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ภ.จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤษณ์ วาฤทธิ์ พ.ต.อ.เกรียงไกร วุฒิพานิช  พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ  พ.ต.อ.วิติพจน์ พจนาคม  พ.ต.อ.วิโรจน์ เหมือนแท้ พ.ต.อ.อภิชิต สุรพินิจ รอง ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมประชุมบริหาร ภ.จ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนที่ห้องประชุม ภ.จ.สุพรรณบุรี

  ซักซ้อมการปฎิบัติถวายความปลอดภัยและการฝึกอบรมยุทธวิธีบุคคลท่ามือเปล่า ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

  เสือออนไลน์ 18/7/61

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments