สภ.เมืองชลบุรี ให้ความรู้เรื่องโทษและปัญหายาเสพติด

 

วันนี้ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

สภ.เมืองชลบุรี ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.นิทัศน์ แหวนประดับ ผกก.สภ.เมืองชลบุรี
พ.ต.ท.เอกราช มาละวรรณโณ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชลบุรี มอบหมาย พ.ต.ท.วิเชียร ตู้ทอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี ร.ต.อ.พิชัย พิริยะศิลป์ รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี (วิทยากร)

บรรยายให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด, พืชสมุนไพรควบคุม (กัญชา) รวมถึงวิธีป้องกันปัญหายาเสพติด และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ไซเบอร์วัคซีน) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ประมาณ 200 คน