สอท.ทดสอบความรู้กำลังพลเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์

บิ๊กแจง ให้ตำรวจในสังกัด ทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ให้สมกับ ”เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน เชื่อมั่นศรัทธา”

วันที่ 2 พ.ย.64 ที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)  เมืองทองธานี

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช. สอท.เปิดเผยว่า

บช.สอท.ก่อตั้งครบรอบมา 1 ปีแล้ว เพื่อเป็นการสอดรับกับนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่มีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน เชื่อมั่นศรัทธา”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง สถานการณ์ปัจจุบันที่กลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวกระทำความผิดบนโลกออนไลน์ เป็นจำนวนมาก

จึงได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้มีความรู้ ความสามารถด้านงานสืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

มีคณะทำงานด้านการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นผู้ออกข้อสอบ 500 ข้อ แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่

ประเภทหลอกลวงโอนเงิน (Scam หรือ Call Center) หลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปทำธุรกรรมทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ แชร์ลูกโซ่ หลอกลวงให้ลงทุนทางออนไลน์,

ประเภทการหลอกลวงซื้อขายสินค้าออนไลน์และสิ่งผิดกฎหมาย,

ประเภทการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ การเผยแพร่ข่าวปลอม การเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การเรียกค่าไถ่คอมพิวเตอร์

ประเภทการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก หรือสตรีทางอินเตอร์เน็ต ซื้อขายสิ่งลามก อนาจารเด็ก บริการศทางเพศ การค้ามนุษย์

ประเภทการพนันออนไลน์ อาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้ง การสืบสวนเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การตรวจเก็บพยานหลักฐานทางดิจิทัล และการสืบสวนอาขญากรรมทางไซเบอร์ เป็นต้น

พร้อมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่จะรับการทดสอบ นำไปทบทวน ศึกษา ก่อนที่จะวัดความรู้ เป็นเวลา 1 เดือน

สำหรับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางทางดิจิทัล ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 100 ข้อ จากแนวข้อสอบ 500 ข้อ

สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบจะมี ตั้งแต่ ระดับ รอง ผกก. – ผบ.หมู่ ในสายปฏิบัติการ (งานสืบสวนสอบสวน) 680 นาย

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบ ที่ร้อยละ 60 กำหนดวันทดสอบในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 แบ่งสนามทดสอบ 4 แห่ง ดังนี้

1.อาคารศูนย์ประชุมสัมนาและฝึกอบรม บช.ก. และ อาคารที่ทำการ บช.สอท. เมืองทองธานี 391 คน

2.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จว.นครราชสีมา 128 คน

3. บก.สอท.4 (ส่วนหน้า) จว.เชียงใหม่ 23 คน

4.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวภูธรภาค 8 จว.สุราษฎร์ธานี 149 คน

ผบช.สอท.กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการทดสอบความรู้ ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านสืบสวน สอบสวน ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีความมุ่งหวังให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนยี

สามารถนำความรู้ที่ได้จากการทดสอบไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น หลังทดสอบเสร็จสิ้นจะมีรางวัลให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ผู้ที่มีผลการทดสอบ เป็นลำดับที่ 1, 2, 3 ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วย