ส่งมอบตำแหน่งผู้การตำรวจภูเก็ต

ภ.จว.ภูเก็ต วันที่30 ก.ย.62 พ.ต.อ.อารยะพันธุ์ พุกบัวขาว,พ.ต.อ.วิฑูรย์ กองสุดใจ,พ.ต.อ.วีรวัฒน์ จันทรวิจิตร , พ.ต.อ.เสริมพันธุ์ ศิริคง,พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ,พ.ต.อ.ภาคิน ณ ระนอง รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต,

พร้อมด้วย ผกก.ในสังกัด, กต.ตร.จังหวัดภูเก็ต/กต.ตร.สภ.ในสังกัด รวมถึงข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ภูเก็ต

ร่วมพิธีรับมอบธงประจำหน่วยและรับ – ส่งมอบหน้าที่ ผบก. ภ.จว. ภูเก็ต 

พล.ต.ต.วิศาล พันธุ์มณี ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ได้กล่าวอำลาหน่วย และกล่าวส่งมอบหน้าที่ให้แก่ พ.ต.อ. รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบก.สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ได้กล่าวรับมอบหน้าที่และให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ ที่ทำการ ภ.จว.ภูเก็ต