หมู่เจี๊ยบ ขวัญใจสื่อตร.

 

แฟ้ม(ไม่)ลับสีกากี โดย สมถวิล

หน้าที่ 17 ผู้หมู่เจี๊ยบฯ ขวัญใจสื่อมวลชนประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยิ้มแย้มร่าเริง

สิบตำรวจโทหญิงณัฐกวีณา เพิ่มสุข หรือผู้หมู่เจี๊ยบ อายุ 36 ปี เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2524 พื้นเพเป็นคนกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อนเข้าสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี 2555 จากนั้นได้ศึกษาต่อจนจบปริญญาโทด้านการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่จเรตำรวจ ประจำสำนักงานจเรตำรวจ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

เส้นทางสีกากีของสิบตำรวจโทหญิงณัฐกวีณา แรกเริ่มเดิมทีเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปี 2555 ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ กองสารนิเทศ ทำหน้าที่ประสานสื่อมวลชน เป็นเวลา 4 ปีกว่า เมื่อครบกำหนดและถึงวาระแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตรถึงผู้บังคับหมู่ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา จึงได้มารับตำแหน่งผู้บังคับหมู่จเรตำรวจ ประจำสำนักงานจเรตำรวจ จนถึงปัจจุบัน

“ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียร มีวินัย ซื่อสัตย์ และอดทน มีความทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย การทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไร ต้องมีความรับผิดชอบ จะทำให้งานสำเร็จได้ด้วยดี”

สำหรับนายตำรวจที่ยึดเป็นแบบอย่างในการทำงานคือ พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ท่านเป็นคนจริงจังในการทำงาน อีกทั้งเป็นต้นแบบแห่งศาสตร์และศิลป์ด้านการประชาสัมพันธ์ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ท่านต่อมาคือ พันตำรวจเอกหญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองผู้บังคับการ กองสารนิเทศ ท่านเป็นครูคนแรกของดิฉันในรั้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สอนและให้วิชาความรู้ในการปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทำงานด้านการข่าวสาร ที่รวดเร็ว ฉับไว และทันต่อเหตุการณ์

คติประจำใจในการทำงานคือ “ทำงานอย่างจริงจัง ไม่หยุดยั้งพัฒนาตนเอง” เพราะเชื่อว่า การที่คนเรามีการพัฒนาศักยภาพและเก็บสะสมเพิ่มพูนวิชาความรู้ จะสามารถนำไปพัฒนาหน่วยงานและองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปได้