อัญเชิญพระรูปหล่อ”เจ้าดารารัศมี”ประดิษฐานพลับพลาทิพยดาราวิมานตชด.ภาค3

วันประวัติศาสตร์ของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายดารารัศมี

วันที่ 17 กันยายน 2566พิธีอัญเชิญพระรูปหล่อ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี จากวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ไปประดิษฐาน ณ พลับพลา ทิพยดาราวิมาน ภายใน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โดยพระเทพวชิราธิบดี เจ้าอาวาส วัดป่าดาราภิรมย์ และพล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล เป็นประธานพิธีมอบพระรูปหล่อฯ ให้พล.ต.ต. ประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นผู้รับมอบ เมื่อเวลา 11.00 น.

และในเวลา 14.00 น.พิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ พลับพลาทิพยดาราวิมาน ในกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

 มี พระครูปลัดสุตวรวัฒน์(เพทาย นันทวโร) เป็นประธานสงฆ์ เจิมพลับพลา และ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานถวายพานพุ่มสักการะ พระรูปหล่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อเป็นที่สักการะ ของข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่สืบไป.