“อาจารย์ปั๊ด”ติวเข้มนักสืบยาเสพติดเฉพาะทาง

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 1 ก.ค.65 ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดียาเสพติดเฉพาะทาง  มี พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะรอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. ร่วมให้การต้อนรับ

โครงการการฝึกอบรมครั้งนี้ มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 6-30 มิ.ย.65  สอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ยุทธวิธีที่นักสืบยาเสพติดจำเป็นต้องรู้และมีทักษะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง  ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย.

มีการฝึกสถานการณ์จำลองเสมือนจริง  กำหนดสถานการณ์ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นเหตุการณ์จากประสบการณ์การทำงานของครูพี่เลี้ยงที่เป็นนักสืบยาเสพติดที่มีประสบการณ์สูง


เมื่อได้รับโจทย์ผู้รับการฝึกอบรมจะต้องใช้ความรู้ที่เรียนจากในห้องเรียน มาใช้ในการสืบสวนจับกุม เช่น การวิเคราะห์ การสะกดรอยติดตาม การเฝ้าจุด ความรู้ด้านกฎหมาย การเก็บพยานหลักฐาน เป็นต้น

สำหรับในวันศุกร์ที่ 1 ก.ค.มีการทบทวนหลังการฝึกปฏิบัติ (After Action Review , AAR)  มีการนำเสนอการสืบสวนคดีของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีครูพี่เลี้ยงร่วมประเมิน ให้คำแนะนำและชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง

ทั้งนี้ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุขผบ.ตร. ได้เดินทางมาร่วมฟังและให้คำแนะนำด้วยตนเอง  เน้นย้ำความรู้พื้นฐาน 9 เรื่องที่นักสืบจำเป็นต้องรู้ ได้แก่

ต้องรู้เรื่องกฎหมาย นักสืบที่ดีต้องมีพื้นฐานงานสอบสวนและมีความรู้ด้านกฎหมาย

ต้องรู้เรื่องการสัมภาษณ์และการซักถาม ทั้งการซักถามผู้ต้องหาหรือจำเลย และการซักถามบุคคลทั่วไป

ต้องรู้เรื่องการวิเคราะห์ ทั้งการวิเคราะห์โทรศัพท์ Social เส้นทางการเงิน ฯลฯ

ต้องรู้เรื่องการาเก็บพยานหลักฐาน ว่าพยานหลักต่าง ๆ ต้องเก็บอย่างไร

ต้องรู้เรื่อง Forensic, ต้องรู้เรื่องการสะกดรอยติดตาม และการเฝ้าจุด รวมทั้งการใช้เครื่องมือช่วยทำงานด้านนี้,

ต้องรู้เทคนิคการตรวจสอบการใช้สัญญาณโทรศัพท์ การใช้โดรน

ต้องมีความรู้เรื่องการใช้สายลับ การปฏิบัติการอำพราง การใช้แหล่งข่าว

ต้องมีความรู้ด้านยุทธวิธี เช่นการหยุดรถ การสกัดจับ การปิดล้อมตรวจค้น บนพื้นฐานหลักความปลอดภัย

ต้องมีความรู้พื้นฐานเฉพาะทางด้านต่าง ๆ เช่น เส้นทางการเงิน การไล่กล้องวงจรปิด การสืบสวนทาง Social หรือนำผู้ที่มีความรู้ไปร่วมปฏิบัติงานด้วย

ผบ.ตร.ได้ทิ้งท้ายว่า ความรู้ในห้องเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานในอนาคต จะต้องพัฒนาตัว พัฒนาทีมงาน พัฒนาความรู้ต่าง ๆ ต่อไป เราในฐานะเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติการต้องพึงระลึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติ ต้องใช้ความรู้ที่ได้ไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด