“เกียรติยศฝากไว้ให้แผ่นดิน”

 

วันศุกร์ ที่ 23 ก.ย. 65 เวลา 16.00 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ ห้องเตมียเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ในปีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุทั่วประเทศ เป็นระดับชั้นยศ พ.ต.อ. หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 317 นาย

มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการ อาทิ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร., พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผบ.ตร., พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผบ.ตร., พล.ต.อ. สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผบ.ตร.

พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ. ปรีชา เจริญสหายานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.อ. มนตรี ยิ้มแย้ม ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้เวลา 18.15 น. กำหนดจัดพิธีสวนสนาม “เกียรติยศฝากไว้ ให้แผ่นดิน” และพิธีเชิญธงพิทักษ์สันติราษฎร์ลงจากยอดเสา ณ ลานฝึกศรียานนท์ หลังเสร็จสิ้นพิธีฯ ในเวลา 21.00 น. กำหนดจัดพิธีส่งแถวผู้เกษียณอายุราชการ ณ ประตู 1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ