Tuesday, June 18, 2024
More
  HomeStories About Me“เคาะด้วยใจ ไปทุกบ้าน เพื่อความเชื่อมั่นของประชาชน”

  “เคาะด้วยใจ ไปทุกบ้าน เพื่อความเชื่อมั่นของประชาชน”

  พ.ต.อ.อชิรวิทย์​ ทองจันดี ผกก.สน.หนองแขม ยึดนโยบาย “ประชาชนต้องมาก่อน” คำนึงถึงประชาชนคือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนต้องการความช่วยเหลือเข้ามารับการบริการ ต้องให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มความสามารถแก้ปัญหา สร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดี ตามโครงการ Police Mind ของพล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน ให้ทันยุคไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มการบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีการจัดการที่ทันสมัย


  สน.หนองแขม สถานีตำรวจนครบาลนำร่องในการลงบันทึกประจำวัน บันทึกข้อมูลคดีอาญา และรับแจ้งเอกสารหาย ลงในระบบคอมพิวเตอร์ใช้ระบบ crime ได้จัดอุปกรณ์เพิ่มเติม อาทิ เช่น แป้นพิมพ์ไร้สาย เมาส์ไร้สาย และเครื่องพิมพ์สี อีกทั้งเพิ่มบุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดการ ตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูลย้อนหลัง เจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรมมีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน อาจใช้เวลาดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้มารอพบเจ้าหน้าที่ต้องรอคอยได้จัดน้ำดื่มและกาแฟไว้บริการที่ศูนย์บริการประชาชน จุด(One Stop Service) เพื่อความผ่อนคลาย

  น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อาศัยหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  ทุกวันหากว่างเว้นจากข้อราชการ พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี จะออกตรวจพื้นที่ด้วยตัวเอง การตรวจพื้นที่เข้าชุมชน ไม่ใช่เพียงแค่เดินถ่ายภาพแล้วกลับ แต่จะเข้าไปพูดคุยกับกรรมการหมู่บ้าน ประธานชุมชน  หรือสมาชิกในชุมชน รับทราบปัญหาของชุมชน  พร้อมร่วมกันหาทางแก้ปัญหาให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน

  เช่นโครงการ “เคาะด้วยใจ ไปทุกบ้าน เพื่อความเชื่อมั่นของประชาชน”ตามโครงการ Police Mind ร่วมกับคณะ กต.ตร.สน.หนองแขม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนซอยสถิตย์ หาแนวร่วมและได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ตำรวจมีจิตใจพร้อมช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่มีความคาดหวังในการทำงานของตำรวจได้อย่างถูกต้องตรงจุดและรวดเร็ว

  ขณะที่พล.ต.ต. กัมปนาท โสภโณดร ผบก.น.9 ให้นโยบายความปลอดภัยต้องมาก่อน เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานต่างๆ พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจาก ร้อย รส.ร.29 พัน.1 จิตอาสา ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และร่วมตรวจความเรียบร้อยสถานที่ แนะนำ วิธีการเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ร่วมทั้งอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณที่จัดงาน เช่นงานวัดลอยกระทง บริเวณท่าน้ำวัดหนองแขม วัดหลักสาม และงานปีใหม่ เป็นต้น ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาชญากรรมโรงพักพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนครบาลและภูธร ร่วมทั้งจัดกิจกรรมแนะนำความปลอดภัยในชีวิต และให้ความรู้ด้านการจราจร กับคณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ในงานประชุมผู้ปกครอง รร.ประชาบำรุง และร่วมกับสำนักงานเขตหนองแขม ประชาชนจิตอาสา จัดระเบียบทางเท้า ถนนบางบอน 4 Big Cleaning Day


  จัดโครงการตำรวจครูแดร์ ที่ร.ร.วัดอุดมรังสี ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติด ใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม มุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกันยาและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก มีหลักการสำคัญ คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรง สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจกับเด็ก นักเรียน ครู ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน
  กีฬาสร้างสัมพันธ์รวมพลังสามัคคี การทำงานพิทักษ์รับใช้ประชาชนของตำรวจจะต้องอาศัยความร่วมมือ ประกอบกับจะต้องอยู่ในภาวะที่ไม่ตึงเครียดจนเกินไป

  พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี ร่วมกับพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม จัดฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างโรงพักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ เพื่อให้ได้ผ่อนคลายจากภารกิจทำให้ร่างกายแข็งแรง รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ นำงบสนับสนุนจากกต.ตร.สน.หนองแขม  ช่วยเหลือลูกน้องตัดชุดเครื่องแบบใหม่ จัดหาร้านตัดที่มีคุณภาพ มอบเสื้อคอปกให้กับลูกน้องเป็นที่ระลึก พ.ต.อ.ทัศนัยย์ พรั่งพิบูลย์ รองผบก.น.9 มอบเสื้อกันหนาว อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ข้าราชการตำรวจ เชิญพ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท รอง ผกก.ป.สภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

  ประวัติ พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี ผกก.สน.หนองแขม นรต.รุ่น51 จบปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ศศ.ม.)สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล เคยเป็น รอง สว.จร.สน.ลุมพินี เป็นรอง สว.จร.สน.บางโพงพาง ขึ้นเป็นสว.อก.สน.บุปผาราม เป็นสวป.สน.บางโพงพาง เป็นสว.จร.สน.ท่าเรือ ขึ้นเป็นนายเวรผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรอง ผกก.จร.สน.วัดพระยาไกร เป็น รอง ผกก.จร.สน.ลุมพินี เป็นรอง ผกก.จร.สน.ท่าเรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรผกก. รุ่นที่100 และขึ้นเป็นผกก.สน.หนองแขม

  เสือออนไลน์

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments