Thursday, July 18, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไป“เซ็นทรัลแล็บไทย”ชวนผู้ประกอบการตระหนักรู้ “ฉลากอาหาร-อายุผลิตภัณฑ์) ให้ถูกกม.

  “เซ็นทรัลแล็บไทย”ชวนผู้ประกอบการตระหนักรู้ “ฉลากอาหาร-อายุผลิตภัณฑ์) ให้ถูกกม.

   

  วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย จัดกิจกรรมเปิดโลก ห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ภายใต้หัวข้อ “ฉลาดซื้อต้องรู้อายุผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ”

  สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การจัดทำฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และ อายุผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด

  เนื่องจากที่ผ่านพบสินค้าที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไปยังจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

  อีกทั้งการจัดทำฉลากอาหาร ฉลากโภชนา การ และ อายุผลิตภัณฑ์ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของผู้ประกอบการ และยังสามารถ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้

  เวทีเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางนฤมล ฉัตรสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้าน ความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร (อย.) กระทรวงสาธารณสุข นายคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์ ผอ. ส่วนมาตรฐานและวิชาการ เซ็นทรัลแล็บไทย

  นายศุภเกียรติ โตอิ้ม กรรมการผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์นเกปลาร้า จ่าวิรัช จ.นครสวรรค์ และ น.ส.จิตราภรณ์ ประจำทอง บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด ผลิตภัณฑ์ขนมปัง มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกแง่มุม

  นายอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษานายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางอาหารสุขภาพกับLifeStyleผู้บริโภค ว่าทิศทางการบริโภคหลังจากนี้ผู้คนจะ เน้นใส่ใจสุขภาพมากขึ้น หลังจากต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลให้สินค้าด้านดูแลสุขภาพมีอัตรา การขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่า

  อีกทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยังส่งผลให้อาหารดูแลสุขภาพเติบโตมากขึ้นอีกด้วย เชื่อว่าโอกาสของตลาดอาหารสุขภาพจะขยายได้อีกมาก

  ขณะที่ทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขยังเน้นให้ ความสาคัญกับการ ลดการเกิดโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็งต่างๆ โรคไตเรื้อรัง โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น ด้วยการผลักดันให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการทานอาหารที่ หวาน มัน เค็ม เกินไป

  พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการระดับอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนสูตร เน้นใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งแน่นนอนว่า ฉลากโภชนาการที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารจึงเป็นเรื่องสาคัญที่ทุกฝ่ายต้องใส่ใจและทาให้ ถูกต้องตามกฎหมาย

  ด้าน นายชาคริต เทียบเธียรรัตน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า

  เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นห้องปฏิบัติการภายใต้การกำกับของรัฐ มีความพร้อมให้บริการตรวจ ทดสอบ ฉลากโภชนาการ และ อายุผลิตภัณฑ์ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการตรวจฉลากโภชนาการ ซึ่ง ผ่านการรับรองจาก อย. ให้เป็นหน่วยตรวจทดสอบ

  ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจฉลากโภชนาการ จาก เซ็นทรัลแล็บไทย สามารถนำผลการทดสอบไปขอขึ้นทะเบียนฉลากโภชนาการได้ทันที

  อีกทั้งยังสามารถให้บริการ ตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ตามมาตรฐานส่งออกที่ภาครัฐกำหนด รวมถึงยกระดับและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ได้อีกด้วย

  เซ็นทรัลแล็บไทยยังเข้าร่วม โครงการ “ช้อปดีมีคืน” โดยผู้ใช้บริการสามารถขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษี 2566 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2566 เท่านั้น รวมถึงยังมีโปรโมชั่นดี ๆ ให้กับผู้ประกอบการ ตลอดปี 2566

  ในงานมีหน่วยงานจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEDBANK) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) และ โครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สำนักงานคณะกรรมการอาหาร แห่งชาติ มาร่วมออกบูธ มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ประกอบการด้วย IMG_6654

   

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments