Tuesday, June 18, 2024
More
  Homeบทความทั่วไปเทคโนโลยี่ PTM แก้วิกฤตจราจร

  เทคโนโลยี่ PTM แก้วิกฤตจราจร

  ปัญหาจราจรถือเป็นสิ่งใกล้ตัวประชาชน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

  ที่ผ่านมาหลายฝ่ายได้พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ปัญหายังคงไม่มีทีท่าจะคลี่คลาย นับวันมีแต่จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นทุกปี ไม่สอดคล้องกับปริมาณพื้นผิวจราจรที่มีอยู่อย่างจำกัด ประกอบกับอีกหลายปีต่อจากนี้ กรุงเทพฯ และจังหวัดหัวเมืองใหญ่ มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าถนนแต่ละสายที่มีการก่อสร้างล้วนขึ้นชื่อเรื่องรถติดสาหัสกันอยู่แล้ว

  หากพูดถึงการแก้ไขปัญหาจราจร คนส่วนใหญ่มักนึกถึงตำรวจจราจรเป็นอันดับแรก เพราะเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน

  ล่าสุดมีข่าวดังในโลกโซเชียล ที่มีครอบครัวหนึ่งกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ถึงขั้นลงไม้ลงมือ จนเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่นอกแถวก็มีปรากฏเป็นระยะ กระทบถึงความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย

  ใช้เทคโนโลยี่แก้ไขระบบใบสั่ง

   พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ลงมาขับเคลื่อนระบบบริการจัดการใบสั่งจราจร (Police Ticket Management) หรือ PTM จากผลงานการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาตรวจคนเข้าเมือง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

  กันกระทบกระทั่งคนขับกับคนจับ

  การแก้ไขปัญหาจราจร ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เป็นตัวคั่นระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ขับขี่ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีได้รับความเชื่อถือมากกว่าตัวบุคคล เพราะผิดพลาดน้อย หากเกิดข้อพิพาท ก็ว่ากันด้วยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว ที่ระบุชัดเจนถึงช่วงเวลา สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียน และรายละเอียดในการกระทำความผิด ซึ่งหลายประเทศได้นำมาใช้และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีประสิทธิภาพสูง

  ตม.ใช้เทคโนโลยีแก้ไขสำเร็จ จร.ไม่ต่างกัน

  ซึ่งหากจะว่าไป พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ฉบับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน มีส่วนคล้ายกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ ตรงที่กฎหมายเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ. ใช้ดุลยพินิจ จึงเป็นช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่นอกแถวเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด นอกจากนี้บ่อยครั้งที่เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ขับขี่ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่นเดียวกับที่เคยทำสำเร็จกับงานตรวจคนเข้าเมืองมาแล้ว พล.ต.ท.ณัฐธรฯ กล่าวถึงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาจราจรโดยใช้เทคโนโลยี

  ระบบPTM บริหารจัดการใบสั่ง 

  ระบบบริหารจัดการใบสั่งจราจร (Police Ticket Management) หรือ PTM เป็นระบบการออกใบสั่งจราจร บันทึกข้อมูล ควบคุมและกำกับดูแลใบสั่งจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยระบบจะเข้ามาบริหารจัดการตั้งแต่ขั้นตอนในการออกใบสั่ง การจัดพิมพ์ใบสั่ง สามารถควบคุมความถูกต้องของใบสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ตัดคะแนนเชื่อมขนส่งระงับใช้ใบขับขี่

  เป้าหมายคือการพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลผู้กระทำความผิดหรือรถที่กระทำความผิดกับระบบของกรมการขนส่งทางบกแบบ Real Time พร้อมทั้งนำระบบตัดคะแนนผู้ขับขี่มาบังคับใช้ โดยจำนวนคะแนนที่ถูกตัดจะขึ้นอยู่กับข้อหาที่กระทำความผิด หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนหมด ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อระงับการใช้ใบอนุญาตขับขี่

  ตร.เสนอครม.แก้ไขพ.ร.บ.จราจร

  หากผู้ขับขี่ยังฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดฐานขับขี่ยานพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาตมีโทษทั้งจำคุกและปรับ ซึ่งขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ขอแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ หากถูกตัดคะแนนจนหมดตามเกณฑ์ที่กำหนด ต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน , การเปิดโอกาสให้โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งรับรองสามารถดำเนินการแทนได้ และให้ผู้ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติที่ผ่านการอบรมให้มีสิทธิได้คะแนนคืน โดยออกค่าใช้จ่ายในการอบรมเอง

  ไม่เกินสิ้นเดือนมิ.ย.รู้ผล

  การกำหนดให้สามารถชำระค่าปรับตามใบสั่ง ณ สถานีตำรวจทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และเพิ่มเติมประเด็นการกำหนดอัตราความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนน ล่าสุดอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามประเด็นที่มีการเสนอแก้ไข คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จสามารถส่งเรื่องกลับไปยังคณะรัฐมนตรีไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

  มาตรฐานเดียวทั่วปท.โปร่งใสตรวจสอบได้

  ระบบบริการจัดการใบสั่งจราจร PTM มีข้อดีในเรื่องของการเรียกดู วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการกระทำความผิดต่างๆ เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ทำให้การควบคุมและบริหารจัดการใบสั่งจราจร ของหน่วยงานในสังกัด เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การนำเทคโนโลยี PTM เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการจะเป็นการปิดช่องว่างของระบบ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

   เปิด8,000จุดชำระค่าปรับใบสั่งทั่วประเทศ

  นอกจากนี้ระบบ PTM เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน สามารถติดต่อชำระค่าปรับใบสั่งจราจร โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น (e-Payment) ผ่านธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ล่าสุดเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารกรุงไทย และพันธมิตร เปิดให้บริการชำระค่าปรับผ่านระบบ Cenpay ณ จุดชำระเงินกว่า 8,000 จุดทั่วประเทศ ซึ่งเปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยสามารถชำระได้ทั้งใบสั่งจากกล้อง และใบสั่งเล่ม มีจุดสังเกตคือเครื่องหมายบาร์โค้ดและเครื่องหมาย PTM บนใบสั่ง โดยระบบดังกล่าวสามารถชำระได้เฉพาะใบสั่งที่ไม่ยึดใบขับขี่ หากยึดใบขับขี่จะต้องไปชำระที่หน่วยงานที่ออกใบสั่งเท่านั้น

  ทคโนโลยี่ทำให้คนฝ่าไฟแดงลด

  นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้านำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red Light Camera System) ภายหลังติดตั้งพบว่าจำนวนผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรลดลงอย่างต่อเนื่อง

  และล่าสุดได้เริ่มใช้ ระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้าม ลดปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัดเกิดจากกรณีรถปาด เบียด หรือแซงบริเวณทางขึ้นสะพานข้ามแยกและอุโมงค์ทางลอดแยก ระยะแรกได้ติดตั้ง 15 จุดทั่วกรุงเทพฯ หลังเปิดใช้งานระบบเพียง 4วัน พบผู้กระทำผิดถึงเกือบหนึ่งแสนราย  

  มั่นใจ PTM คือทางออกแก้ไขปัญหาจราจร

  การแก้ไขปัญหาจราจรจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และตัวผู้ขับขี่เอง ที่ผ่านมาประเทศเราสูญเสียไปมาก ทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยทำงาน เวลาและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เสียไปในแต่ละวัน กระทบถึงคุณภาพชีวิตของคนในสังคม นอกจากนี้ยังส่งผลไปถึงขีดความสามารถในการแข่งขันในของประเทศ ทั้งในด้านการดึงดูดนักลงทุน ภาคการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาจราจรต้องแก้ไขแบบบูรณาการทั้งระบบ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ควบคู่ไปกับการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเคารพกฎหมาย จึงเป็นทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าว

  พล.ต.ท.ณัฐพร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าอย่างนั้นครับ!!!

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments