เปิดชื่อ15ตำรวจดีเด่น72ปีกองปราบ

วันที่ 1 ก.ย.ที่ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป. จะมีการจัดงานพิธี วันสถาปนากองบังคับการปราบปราม ครบรอบปีที่ 72 

ภายในงานพิธี มี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบ.ตร.(ว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่)

พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก. พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบช.ก.(ว่าที่ผบช.ก.คนใหม่ ) และนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายท่าน

รวมทั้งอดีตผู้การกองปราบในอดีตที่ผ่านมา ให้เกียรติมาร่วมในพิธีงานดังกล่าว

เริ่มพิธีเวลา 06.30น.พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.นำรองผบก.ป.ผกก.1-6 กก.สสน.กก.ฝอ.บก.ป.ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พระพุทธพิทักษ์ธรรมนำชัย ศาลพระภูมิเจ้าที่ สักการะสมเด็จ พระพุฒาจรย์ (ต พรหมรังสี) และ สักการะรูปเหมือนหลวงปู่ทิม อิสริโก

จากนั้นเวลา 08.45 น.จะเป็นพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้กับเอกชนที่สนับสนุนช่วยเหลืองานกองปราบ มอบรางวัลบุตรดีศรีกองปราบ

ปิดท้ายด้วยการมอบโล่เกียรติคุณให้กับข้าราชตำรวจดีเด่น ในสังกัดบก.ป. มีรายชื่อดังนี้

1.ด้านการสืบสวนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
1. พ.ต.ต.ทัตพร. เลขะวัฒนพงษ์ สว.กก.1 บก.ป

2. พ.ต.ท.ณธัชพงศ์. สินสิริยานนท์ สว.กก.2.บก.ป.

3. พ.ต.ต.ณัฐดนัย สีแฃ่ไตร สว.กก.3.บก.ป.

4. พ.ต.ท.ณัฐพงษ์. เกิดเอี่ยม รองผกก.4.บก.ป.

5. พ.ต.ท.นิธิ. ตรีสุวรรณ สว.กก.5.บก.ป.

6. ร.ต.อ.ธีระยุทธ ไทยราช รองสว.กก.6.บก.ป.

2. ด้านการสอบสวน
1. พ.ต.ท.ภิรมย์. เมืองไสย รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.

2. พ.ต.ท.ภูมิรพี สังข์ทอง รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ป.

3. พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ นามพุทธา รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ป.

4. พ.ต.ท.บุญนำ ลบโลกา รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ป.

5. ร.ต.อ.ยุทธภูมิ โพธิ์สวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป.

6. ร.ต.อ.ชนะชัย ภูราช รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ป.

3. ด้านอำนวยการ
1.ร.ต.อ.ภาณุมาศ นางสะอาด รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ป

4. ด้านงานสนับสนุน
ร.ต.อ.จักรพงษ์. รุ่งกำจัด รอง สว.กก.สสน.บก.ป.

5.ด้านจิตอาสา
ร.ต.อ.หญิง วันวิสา ธีระปัญญาชัย

6. ด้านชนะเลิศประกวดการฝึก
1. กก.1 บก.ป.