เพิ่มทักษะเขี้ยวเล็บ

 

ระหว่างวันที่ 20-28 พ.ย.2565ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  นำข้าราชการตำรวจ ตัวแทนจาก หน่วยปฏิบัติการพิเศษ นเรศวร 261 , กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ , กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ฝึกทักษะการใช้อาวุธปืน ทางยุทธวิธี สำหรับ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement)

เพื่อนำความรู้มาปรับใช้และถ่ายทอดให้กับข้าราชการตำรวจ โดยครูฝึกผู้มีทักษะความชำนาญด้านอาวุธและยุทธวิธี เป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับตำรวจที่ร่วมคณะครั้งนี้ประกอบไปด้วย พ.ต.อ.เด่นหล้า รัตนกิจ ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. บช.น. พ.ต.อ.อธิวัฒน์ ลาสุทธิ ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. พ.ต.ท.เจษฎา โสมนัส
รอง ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.ปพ. บช.ก. พ.ต.ท.สุรกุล ธัญสิริดำรง รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ. บช.ก.  พ.ต.ท.วีรวัฒน์ เจริญศิลป์
นว.(สบ.3) ตร. ร.ต.อ.ธนรัชต์ ภูจีระ ผบ.มว.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. ร.ต.ท.ธัชดนัย สุขวิมลรอง สว.งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. บช.น.