เพื่ออนาคตเด็ก“ติวเตอร์หนอง”ทิ้งยศร.ต.ต.

กรณีพ...วชิรา ยาวไทยสงค์ ผกก.2บก.ทล.เปิดเผยถึงเรื่องนายดาบตำรวจทางหลวงหัวใจจิตอาสา ..สนอง ยิ้มศรี ผบ.หมู่ .ทล.4  กก.2 บก.ทล.หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทับหลี .ระนอง

ใช้สถานที่เปิดติวหนังสือให้เด็กๆและเยาวชนในพื้นที่สอบเข้าโรงเรียนนายสิบตำรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  เปิดติวตั้งแต่ปี55ถึงปัจจุบัน10ปี22รุ่น มีเด็กๆสอบเข้ารับราชการตำรวจแล้ว56นาย กำลังศึกษา18นาย ล่าสุดสอบเข้าได้ อีก25นาย จนหลายฝ่ายชื่นชมในความมีจิตอาสานั้น

มีรายงานว่า สำหรับด..สนอง ยิ้มศรี ผบ.หมู่ .ทล.4 กก.2 บก.ทล. ปัจจุบันอายุ55 ปี แต่ไม่ได้เข้าอบรมโครงการร้อยตำรวจตรีเลื่อนไหล  หรือโครงการอบรมนายดาบตำรวจชั้นประทวนขึ้นเป็นสัญญาบัตร ติดยศ ... ในอายุ 53 ปี

ในประเด็นนี้ ...วชิรา ยาวไทยสงค์ ผกก.2 บก.ทล.กล่าวว่า ได้สอบถามเจ้าตัวแล้วทราบว่าเมื่อ2ปีที่แล้ว ไม่ได้ไปอบรมโครงการนายร้อยเลื่อนไหล เพราะตรงกับวันที่เด็กๆจะต้องไปสอบเข้าโรงเรียนนายสิบตำรวจพอดี หากไปอบรม จะไม่มีใครพาเด็กๆไปสอบ ถึงติดยศ ... ก็ทำหน้าที่ไม่ต่างกัน เลยขอเอาอนาคตเด็กไว้ก่อน