เลาะเมืองทอง ส่องคอมมานโด

     
นอกจากกองบังคับการปราบปราม หน่วยงานแถวหน้าของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้ว

กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.)หรือคอมมานโด ก็เป็นอีกเขี้ยวเล็บหน่วยงานสำคัญไม่แพ้กัน

มีบิ๊กเอ็ม-พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธ์ุม่วง รั้งบังเหียนเป็นผู้บังคับการ

วันนี้ ผู้การเอ็ม#2จะพาทัวร์หน่วยงานคอมมานโด เริ่มจากรองผู้บังคับการ 10 นาย

“หลังจากคำสั่งโยกย้ายที่ผ่านมา  มีท่านรอง ผบก.2 ท่าน ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งสูงขึ้น คือท่านรอง จิระเศรษฐ์  ดาวเงินตระกูล ไปเป็น ผบก.ศูนย์ฝึก บช.ก.

อีกท่านหนึ่งก็ได้โยกย้ายในระนาบเดียวกัน คือท่านรองณรงค์เวทย์  โอนสูงเนิน ย้ายไป ตม. ได้รับตำแหน่งที่แต่งตั้งมาใหม่  เป็น พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวช และ พ.ต.อ.ศรานุ โสมทัต นรต.รุ่น 42 ทั้งคู่ “
           

ผู้การเอ็มเริ่มพร้อมกล่าวต่อ

ทั้ง 2 ท่านนี้  เป็นอดีต รอง ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ เมื่อตอนที่คอมมานโด เป็นระดับกองกำกับการ สังกัด บก.ป.อยู่ เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยนี้อยู่แล้ว หน้างานก็คงจะรู้คร่าวๆ

หน้างานที่สำคัญที่สุด คือเรื่องการถวายความปลอดภัย การอารักขา พ.ต.อ.วรศักดิ์ บัณฑิต จะคุมหน้างานนี้ในเรื่องของภาพรวม ในเรื่องการถวายการอารักขา การ รปภ.วีวีไอพี

 

งานสำคัญก็คือในเรื่องของ กก.ต่อต้านการก่อการร้าย มีท่านรอง พ.ต.อ.ธีรขาติ ธีรชาติดำรง อดีต ผกก.อรินทราช  เหมาะสมกับหน้างาน แล้วเป็น รอง ผบก.ที่คุมงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายอยู่แล้ว  

 

ท่านรองฯ สุรพันธ์ มั่นคงดี อดีตเคยเป็น รอง ผบก.จเร  มีความรู้ด้านระเบียบ ข้อกฎหมาย  จะได้นำชุดสืบสวน ปฏิบัติตาม ป.อาญา และ ป.วิอาญาตามขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง  
           

หน้างานเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวน คดีวินัยต่างๆ  ถึงแม้ว่า บก.ปพ.จะไม่มีงานสอบสวน แต่ในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  จะมีท่าน พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ ศรีวิจิตรเป็นผู้ให้คำแนะนำในเรื่องกฎหมายต่างๆระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
           

ด้านงานจเร มี พ.ต.อ.สุขุม ทองนุช คุมเรื่องงานจเร ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับข้าราชการ แล้วก็ควบคุมวินัย ท่านมีความรู้เรื่องนี้ดี จะคอยปกครองลูกน้องตามระเบียบแบบแผนที่ ตร.สั่งการได้ดี  
           

อีกหน้างานที่สำคัญ คือหน้างานควบคุมฝูงชน ปพ.มีกองร้อยควบคุมฝูงชนถึง 2 กองร้อย เป็นกองร้อยควบคุมฝูงชนที่รักษาความปลอดภัยในรอบเขตพระราชฐาน มีท่านรองฯ พ.ต.อ.จักรวรรดิ บุญทวีกุลสวัสดิ์ คุมหน้างาน อดีตท่านเคยเป็น ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ ภูธรภาค 8 มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติการพิเศษอยู่แล้ว  
           

ด้านงานบริหาร มี รอง ผบก.2 ท่านท่านรองฯ บร.1 คือ พ.ต.อ.หญิง อิสริยา สามาอาพัฒน์  เป็นรอง ผบก.ที่คุมหน้างานบริหาร ท่านเคยเป็น ผกก.อยู่สรรพาวุธ เป็นรอง ผบก.ตั้งแต่ครั้งคอมานโดยังเป็น ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

 ท่านจะช่วยเหลือในเรื่องการควบคุมงานต่างๆ ของ บก.ปพ.ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบของการพลาฯ ก็จะควบคุม เพราะว่า บก.ปพ.มีอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะ ต้องใช้ผู้ที่ชำนาญการ มาควบคุมดูแลเรื่องนี้  
           
ด้าน บร.2 คือ ท่าน พ.ต.อ.เศรษฐณัณฐ์ ทิมวัฒน์ดูแลด้านการบริหารด้านการเงิน เรื่องธุรการต่างๆ ท่านจะช่วยดำเนินการด้านนี้ ท่านจะควบคุม  
           
ในภาพรวม ยังมีเรื่องการปฏิบัติการในการถวายงานอารักขา  รอง ผบก. ผกก.ทุกท่าน ต้องทำหน้าที่ถวายงานอารักขา ในส่วนล่วงหน้าที่หมาย ทุกคนรับผิดชอบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน  รับผิดชอบถวายความปลอดภัย รอบ 10 เขตพระราชฐาน  

รอง ผบก.ทุกท่าน จะมีพื้นที่เขตรับผิดชอบทุกท่าน  แต่ก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ทุกคนก็มีความตั้งใจ ถวายงานด้วยความตั้งใจกัน  
         
  
อีก 2 ท่านที่มาใหม่คือ รอง เชาว์-พ.ต.อ.ชวลิต ศาสตร์เวชกับรอง พ.ต.อ.ศรานุ โสมทัตจะมาทดแทนในส่วนที่ได้รับการโยกย้าย คือเรื่องงานจิตอาสา และงานสืบสวน ก็จะทดแทน และสับเปลี่ยนกันตามหน้างาน   มีทั้งหมด 10 รอง ผบก.

ระดับกองกำกับการ กก.1  ยังคงเดิมเป็นท่าน พ.ต.อ.วีพงษ์ กงแก้ว รับผิดชอบในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร แต่เรื่องการถวายงาน ก็โลเทต ในพื้นที่เหมือนกัน รับผิดชอบถ้วนทั่วเหมือนกันทุกกองกำกับ

พ.ต.อ.ชัยสิทธิ์ วงษ์ทอง รับผิดชอบพื้นที่ภาค 1-2  

พ.ต.อ.ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ ผกก.3 ก็รับผิดชอบพื้นที่ภาค 3-4 ก็คือภาคอีสาน  
           
พ.ต.อ.สุรชัจ สีมุเทศ ผกก.4 คุมภาคเหนือ ภ. 5-6  

 

พ.ต.อ.ชัยฏิภูมิ อำนวยชัย ผกก.5  ดูแลพื้นที่ภาค 7-8  อดีตเป็น รอง ผกก. 5 บก.ป. ก็คุ้นเคยพื้นที่  

พ.ต.อ.กฤษกร หอมจรรยา ผกก.6 บก.ป.  คุมภาค 9

 

 พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ ผกก.กก.วิเคราะห์ข่าว เป็นกองสืบ บก.ปพ.ทำหน้าที่สืบสวนจับกุมคดีสำคัญ  
ส่วน ผกก.รถวิทยุสายตรวจ  ยังเป็นท่านเดิม พ.ต.อ.เรืองรัตน์ พงศ์ทิพยรัตน์ รุ่น 54  มีความเข้มแข็งในเรื่องงานสายตรวจมาก เรื่องงาน ถปพ. เรื่องการตรวจพื้นที่อาชญากรรม เก่ง ขยัน

 

ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ยังเป็นท่านเดิม พ.ต.อ.อานันท์ วิชเศรษฐสมิต

ระดับ ผกก. อยู่ที่เดิมหมด ยกเว้น ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย ท่านเก่า คือ พ.ต.อ.วชิรา ยาวไทสงค์ ไปดำรงตำแหน่งใหม่ เป็น ผกก.ทางหลวง 2

ส่วนท่านใหม่ชื่อ พ.ต.ท.ชนกฤติ พงษ์ศิริ นรต.58 ขึ้นจาก รอง ผกก.ตม.มาเป็น ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย  ท่านนี้เคยจบหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย หลักสูตรพิเศษ ปฏิบัติการพิเศษ

เป็นตำแหน่งตรงสเปก  เพราะตำแหน่ง ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย ต้องจบหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย แล้ว ผกก.ชนะกฤษณ์ ก็จบหลักสูตรนี้  

สรุป มี 3 คน ขึ้นผู้การ 1 นาย สไลด์ออกไป ตม. 1 นาย  ไปทางหลวง 1 นาย ที่เหลือทุกคนก็สมัครใจวิ่งอยู่ต่อ คือ ผกก.นี่ขออยู่ต่อ คืองานถามว่ามันหนักไหม อย่าเรียกว่าหนัก คือว่าเข้มข้นดีกว่า แต่ทุกคนมีความสุข ทุกคนถึงอยู่ต่อ  

ถึงจะเป็นงาน ถปพ.เป็นงานหลัก แต่หน้างานอื่นๆ เราทำทุกอย่าง สืบสวน จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ถปพ.งานสืบสวนปราบปราม ป้องกันปราบปราม  ทำทุกหน้างานที่ตำรวจจะต้องทำ และเข้มข้นทุกหน้างาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แล้วก็มีความสุขกับการทำงาน  
           
ทำงานจนรู้สึกเหมือนการหายใจ   รู้สึกมีความสุขกับการทำงาน เหมือนเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิต ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องฝืน ทุกคนเลยมีความสุข และขออยู่ต่อ

ส่วนคนที่จำเป็นต้องขึ้น  คือได้รับความเจริญก้าวหน้า ต้องขยับขยาย ไปตามวาระโอกาส 

ทั้งหมดนี้คือเขี้ยวเล็บสำคัญ คอมมานโดบก.ปพ.ภายใต้การนำของพล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ครับ

กากีกลาย28/11/64