เสธ.หิมาลัย ควง3ส.ส.มอบทุนลูกตำรวจนครสวรรค์-พิจิตร 4โรงพัก

มูลนิธิพระราหูโดย ดร.หิมาลัย  พร้อม 3 ..ร่วมกิจกรรมใจถึงใจ ปันน้ำใจมอบทุนการศึกษาและมอบถุงยังชีพให้กับ บุตร ข้าราชการ ตร.ในสังกัดภูธร จว.นครสวรรค์จว.พิจิตร

วันที่ 9 ..65 “มูลนิธิพระราหู”  ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นครสวรรค์ คุณสุชาตา นิลสุพรรณ(ภริยา ..สัญญา) นายสุรชาติ ศรีบุศกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต 3 นายมานัส อ่อนอ้าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พิษณุโลก เขต 5

พล..ปธาน ทองขุนนา ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย ..วาธิน เปริญกุล ..ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองข่าวอากาศ ...ไชยวิญญ์อินทรทรัพย์ ผกก.สืบสวน .จว.พิษณุโลก คุณปุณณรีย์ ศรีบุศกร เลขานุการคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และคณะ

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการใจถึงใจ ปันน้ำใจมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจและมอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดสภ.เก้าเลี้ยว สภ.สภ.โพทะเล และส.บางมูลนาก พื้นที่ตำรวจภูธรจว.นครสวรรค์จว.พิจิตร 3 แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จากนั้น เวลา 13.30 .ที่ สภ.เก้าเลี้ยว จว.นครสวรรค์ ดร.หิมาลัยฯ และคณะ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ ระดับ อนุบาล ประถมฯ มัธยมฯปริญญาตรี 9 ทุน และมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิพระราหูให้ข้าราชการตำรวจ 45 นาย   

มี ...นิวัติ พิพัฒนศิริ รอง ผบก..จว. นครสวรรค์ พร้อมด้วย ...นิติศักดิ์แก้วอ้น  ผกก.สภ.เก้าเลี้ยว และ นักเรียน นักศึกษา บุตร ข้าราชการตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมพิธีรับมอบ

ต่อมาเวลา15.30 .ดร.หิมาลัย  พร้อมคณะฯ  เดินทางไปยัง วัดเวฬุวัน .บึงปลาทู .บรรพตพิสัย .นครสวรรค์  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายชุดอาสนะไม้จามจุรี 10 ชุดให้กับวัดเวฬุวัน  มีพระครูนิรมิตเวฬุวัน เจ้าอาวาส วัดเวฬุวัน เมตตารับมอบถวาย

ต่อจากนั้นเวลา 16.30 .ดร.หิมาลัยฯและคณะฯ ไปที่ สภ.โพทะเล จว.พิจิตร  มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ ระดับ อนุบาล ประถมฯ มัธยมฯปริญญาตรี จำนวน 89 ทุน และมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิพระราหูให้ข้าราชการตำรวจ 89 นาย    

มี ...วัชรเกียรติ ศิริวิมลฤทธิ์ ผกก.สภ. โพทะเล กล่าวรายงาน พร้อมนำข้าราชการตำรวจในสังกัด นักเรียน นักศึกษา บุตรข้าราชการตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบ

กระทั่งเวลา 17.00 .ดร.หิมาลัย พร้อมคณะฯ   เดินทางไปยัง ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก จว.พิจิตร เพื่อมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ ระดับ อนุบาล ประถมฯ มัธยมฯ ปริญญาตรี 96 ทุน และมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิพระราหูให้กับข้าราชการตำรวจ 118 นาย

มี ...มนัส ผลปราญช์ รอง ผกก.สส. สภ.บางมูลนาก รักษาราชการแทนผกก.สภ. บางมูลนาก พร้อมด้วย ...รัฏฐกรณ์ กิจประศาสน์ รองผกก..บางมูลนาก กล่าวรายงาน รวมทั้ง นายวีรศักดิ์ ปานอุดมรักษ์ รองนายกเทศบาลเมืองบางมูลนาก นายโชติวิวัฒน์ ดียิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะกอก และนักเรียน นักศึกษา บุตร ข้าราชการตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพครั้งนี้

ต่อมาวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 . ห้องประชุมชั้น 4 อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรชุมแสง .ชุมแสง จว.นครสวรรค์

มูลนิธิพระราหูโดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ และคณะฯร่วมกิจกรรมโครงการใจถึงใจ ปันน้ำใจมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาข้าราชการตำรวจและมอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ชุมแสงจว.นครสวรรค์

มี ...นิวัติ พิพัฒนศิริ รอง ผบก..จว. นครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.กัลย์ชพรรอดบำรุง สจ.นครสวรรค์ รวมทั้ง ...พีระศักดิ์ สุทธิสวรรค์ ผกก.สภ.ชุมแสงพร้อมข้าราชการตำรวจสภ.ชุมแสง นักเรียนนักศึกษา บุตรข้าราชการตำรวจร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีรับมอบ

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตร ธิดาของข้าราชการตำรวจ สภ.ชุมแสงในครั้งนี้ มีตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถมฯ มัธยมฯ และปริญญาตรี 77 ทุนรวมทั้ง ถุงยังชีพจากมูลนิธิพระราหู มอบให้ข้าราชการตำรวจสภ.ชุมแสง จำนวน106 ชุด

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู เปิดเผยว่าโครงการใจถึงใจ ปันน้ำใจมอบทุนการศึกษา และมอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจได้จัดขึ้นมาตลอดอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิพระราหูพร้อมด้วย ..สัญญา นิลสุพรรณ ..สุรชาติ ศรีบุศกร..มานัส อ่อนอ้าย และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนได้เล็งความสำคัญและเห็นใจบุตรของข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะด้าน การเรียน การศึกษา ของน้องๆนักเรียน ที่เรียนดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้

สำหรับโครงการใจถึงใจปันน้ำใจมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนเหล่านี้ให้มีอนาคตที่ดี เพื่อเป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่อไป