เสธ.หิ บรรยายพิเศษ พนักงานสหมงคลประกันภัย

393

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัทฯพบปะและมอบนโยบายให้กับพนักงานบริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัด (มหาชน)!!

เมื่อวันที่ 1ก.พ.62ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหารบริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้เข้าพบปะกับพนักงานบริษัทฯ พร้อมกับมอบนโยบายการบริการที่ดีกับลูกค้า

โดยมี นาย สมศักดิ์ รัตนเดชาพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ร.อ.ดร.รชฏ พิสิษฐบรรณกร กรรมการผู้จัดการ และ คุณมรกต ณ เชียงใหม่ รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก