เส้นทางยัดเด็กฝาก – เด็กเส้นเข้าเป็นตำรวจ

 

IMG_1924
สนับสนุนเรื่องราวดีดี
IMG_1923
สนับสนุนเรื่องราวดีดี

ช่องทางยัดเด็กฝากเด็กเส้น นามสกุลดังเข้าตำรวจ เรื่องแปลกๆในวงการตำรวจ

วันนี้ “กากีกลาย” ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากตำรวจผู้หนึ่ง (จากตำรวจที่รักองค์กร รักอาชีพตำรวจหนึ่งคน)จริงๆเป็นเรื่องที่อยากจะนำเสนอมานานแล้ว เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะให้ความเป็นธรรมกับตำรวจชั้นประทวนที่รักความก้าวหน้าในอาชีพ แต่ไม่มีเส้นสาย เป็นเรื่องการเปิดอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร(หลักสูตร ก.อ.ส.) และให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม โดยปีนี้จัดให้มีการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 41 ระหว่างวันที่ 22ม.ค.-19พ.ค.60 ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ยิ่งได้เห็นบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ตร.ที่ 28/2560 ลงวันที่ 19 ม.ค.60 อ่านแล้วเข้าใจความรู้สึก คนไม่มีเส้น น้อยเนื้อต่ำใจกันแค่ไหน

IMG_1468

 “ การรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตร และการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร โดยที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรยกเลิกระเบียบเหล่านี้ เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการบรรจุแต่งตั้งโดยการสอบคัดเลือกเป็นประจำอยู่แล้ว และการใช้วิธีสอบคัดเลือกจะดูสง่างาม โปร่งใส ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ ใครที่สอบไม่ได้ก็ถือว่า บุคคลนั้นยังมีความรู้ความสามารถไม่ถึง ใครสอบได้ ก็ถือว่าบุคคลนั้นมีความรู้ความสามารถถึง แล้วบรรจุแต่งตั้งให้เขา……”

 มีคำถามว่าในการบรรจุแต่งตั้งที่ไม่มีการสอบคัดเลือก เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดความรู้ความสามารถ ทั้งๆที่มีข้าราชการตำรวจอีกมายมากที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และที่เรียนจบปริญญาก็มีครึ่งค่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้ว ถ้าต้องการบุคคลภายนอกหรือต้องการข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ให้จัดการสอบคัดเลือกเอาจากบุคคลภายนอกและข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีคุณวุฒิเฉพาะด้านเหล่านั้น ยกเว้นการบรรจุแต่งตั้งทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นข้าราชการตำรวจ อย่างนี้ ! เห็นด้วย 100 %

IMG_1469

 อีกทั้งการบรรจุแต่งตั้งโดยไม่มีการสอบคัดเลือก ไม่ทราบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประกาศให้ข้าราชการตำรวจทั้งประเทศทราบข่าวทั่วถึงกันหรือไม่ ถ้าประกาศไม่ทั่วถึงกัน ถือว่าไมโปร่งใสชัดเจน ยังผลเสียหายมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียเปล่า ยิ่งทุกวันนี้ ! ภาพลักษณ์ของตำรวจที่มีต่อสายตาของประชาชน องค์กรและหน่วยงานอื่นๆเสียหายมากพออยู่แล้ว ไม่อยากให้มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นอีก ควรยกเลิกระเบียบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยไม่ผ่านการสอบคัดเลือก เท่ากับว่าสิ่งที่เขาพูดมาในการโกงสอบตำรวจนั้นคืออะไร

 ขณะเดียวกัน ตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิดอกเตอร์ กลับทำไม่คัดเลือกมาเป็นตำรวจสัญญาบัตร เพราะเขามีคุณภาพล้วนๆเท่ากับไม่มีการประกาศให้ทราบถือว่ามีการทุจริตภายในหรือเปล่าแบบนี้ ตรงนี้ตำรวจที่มีวุฒิปริญญาเอกฝากถามมาด้วย

 หรือมีแค่นามสกุลดีก็เป็นนายตำรวจได้อย่างเดียว. อยากให้ผบ.ตร.ยกเลิกคำสั่งนี้้ก่อนและคัดเลือกใหม่ ให้โปร่งใสครับ ความยุติธรรมอยู่ที่ใหนในองค์กรตำรวจด้วยกันยังทุจริตเชิงนโยบายกันอยู่เลย อยากเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งในครั้งนี้ครับ

 ครับ….ทั้งหมดนี้ มาจากผู้ที่ใช้ชื่อว่า “ตำรวจที่รักองค์กร รักอาชีพตำรวจหนึ่งคน”ร้องเรียนผ่านมา “กากีกลาย”ก็ได้เป็นแค่อีกหนึ่งช่องทางในกระจายไปยังผู้มีอำนาจได้รับรู้ ส่วนจะแก้ไข อย่างไร หรือไม่นั้น ก็ว่ากันไปครับ คนรักษาความยุติธรรม กลับไม่ได้รับความยุติธรรม มันก็แปลกดี!!!

กากีกลาย 23/1/60

IMG_1467