แม่บ้านตำรวจชวนเที่ยวงานกาชาด

827

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณกาญจนา หิรัญบูรณะ พ.อ.หญิง อรัญญา ทรัพย์พ่วง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง คุณสุดจิตตรา คำดี และคุณสุภิชญา โล่กันภัย รองประธานฯ

นำคณะแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2562

ในช่วงเช้ามีการถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นคณะแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมด ได้ร่วมกันออกร้านและขายสลากกาชาด ใบละ 30 บาท

โดยสลากทุกใบมีรางวัลและมีรางวัลพิเศษ อาทิเช่น รถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ กระเป๋าเดินทาง เครื่องใช้ไฟฟ้า และอีกมากมาย

สมาคมแม่บ้านตำรวจขอเชิญทุกท่าน เที่ยวชมงานและซื้อสลากกาชาด เพื่อร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

อีกทั้งยังเป็นการร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทย “เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล” ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ที่สวนลุมพินี เวลา 10.30-22.00 น.

สำหรับงานกาชาด ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม”

มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจพระบรมราชูปถัมภก องค์สภานายิกาและองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

เพื่อเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสภากาชาดไทยในการช่วยช่วยเหลือประชาชน

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้มีอุปการคุณและประชาชนได้มีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย และหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย