โครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2

 

ช่วงเช้าวันที่ 16 พ.ค. 2566 ณ บริเวณชายหาดพัทยา หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา มีพิธีเปิดโครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2

มี พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อิทธิพร โพธิ์ทอง รอง ผบช.ภ.2พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบช.ภ.2พล.ต.ต.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.ชาตรี สุขศิริ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรีพ.ต.อ.จักรพันธุ์ กิตติสิริพรกุล รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน พร้อมทั้ง นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง ร่วมงาน

โครงการสภากาแฟสัญจร ตำรวจภูธรภาค 2 เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชน คอยติดตามภารกิจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยขน์สูงสุด